Jak zlikwidować mostek termiczny przy oknie? 6 metod

Kiedy na ścianach zaczyna pojawiać się grzyb lub pleśń, a co więcej, są one zimne i wilgotne, to z dużym prawdopodobieństwem źródłem tego zjawiska jest mostek termiczny. Przyczyn takiego stanu może być wiele, ale najczęściej jest to przerwa w izolacji. Jej brak powoduje utratę ciepła, a tym samym prowadzi do powstawania wykwitów pleśni i grzybów. Zatem, jak usunąć mostek termiczny?

Jak zlikwidować mostek termiczny przy oknie

Czym jest mostek termiczny?

Mostek termiczny to nic innego jak przerwa w izolacji. Może on być zlokalizowany w rozmaitych miejscach, ale najczęściej znajduje się na styku przeróżnych elementów konstrukcyjnych budynku. Mostki termiczne bardzo często występują w okolicach otworów okiennych i drzwiowych. O ich obecności świadczą wykwity pleśni i grzybów, pojawiające się w miejscach niedocieplonych. 

Najczęstszą przyczyną mostka termicznego jest brak ciągłości termoizolacji. Powinna ona stanowić jednolitą, ciągłą warstwę, zapewniającą odpowiednią izolację cieplną. Niestety często się zdarza, że w miejscach łączenia różnych konstrukcji brakuje warstwy izolacyjnej. Niedbałość wykonania, zastosowanie nieodpowiednich materiałów, a nawet wadliwy projekt, to najczęstsze powody powstania mostka termicznego. Dlatego tak ważne jest, aby projekt, jak również wykonanie było powierzone fachowej ekipie.

O wyeliminowanie mostków cieplnych mającego powstać budynku należy zadbać jeszcze na etapie jego projektu. Powinna być w nim zaplanowana odpowiednia termoizolacja, tworząca jednolitą, ciągłą warstwę. W projekcie nie może także zabraknąć szczegółowych instrukcji, jak mają być izolowane fundamenty czy dach. Niezwykle ważnej jest również właściwe ocieplenie ściany szczytowej. Istotny jest też sposób osadzenia okien i drzwi, bo to również częste miejsca powstawania mostków. Dobry, energooszczędny projekt to najskuteczniejszy sposób zapobiegania mostkom termicznym.

Mostek termiczny przy oknach – 6 efektywnych metod 

Mostki termiczne przy oknach to głównie problem posiadaczy domów budowanych według starej technologii. Współcześnie, gdy energooszczędność jest jednym z najważniejszych parametrów budynków, mostki termiczne pojawiają się rzadziej. Niemniej w nowych budynkach również mogą się zdarzyć. Na szczęście jest kilka skutecznych sposobów, by im zapobiegać. Zatem, jak zlikwidować mostki termiczne przy oknach? 

Izolacja na ścianach

Podczas mocowania płyt termoizolacyjnych na ścianach nie można dopuścić do powstawania szczelin między nimi. Nawet niewielki odstęp pomiędzy może doprowadzić do powstania mostka cieplnego. Jeśli szczelina jest większa niż 3 mm, należy ją uzupełnić materiałem użytym do izolacji. Nieszczelności mniejsze niż 3 mm wypełnia się nisko rozprężną pianką PU. Do wypełnień nie należy używać kleju, bo ten mógłby w przyszłości stworzyć mostek termiczny.

Prawidłowa obróbka otworów okiennych

Okolice otworów okiennych są newralgicznym miejscem. Dlatego tak istotna jest prawidłowa ich obróbka, a szczególnie ważny styk ościeżnicy z ościeżem. Najlepiej zastosować w tym miejscu metodę specjalnie do tego wypracowaną, czyli ciepły montaż.  Pod parapetami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, koniecznie należy zastosować specjalną kształtkę ze styropianu, tak zwany blok podparapetowy. 

Jak zlikwidować mostek termiczny przy oknie

Odpowiednie grubości spoin pionowych i poziomych

Podczas murowania ścian należy przestrzegać dopuszczalnych grubości spoin poziomych i pionowych. Dla tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych i ciepłochronnych, lekkich, na bazie perlitu lub keramzytu, spoiny mogą mieć od 8 do maksimum 15 mm. Przy zaprawach klejowych, cienkowarstwowych od 1 do 3 mm. Zaprawy tradycyjne, które powinno się stosować wyłącznie w ścianach wielowarstwowych, są szczególnie podatne na przenikanie ciepła. Przy dużej grubości takich spoin mogą występować spore straty ciepła.

Dokładność wymiarowa elementów do murowania ma znaczenie

Aby skutecznie zapobiec mostom termicznym elementy przeznaczone do murowania ścian jednowarstwowych, takie jak szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej czy bloczki betonu komórkowego powinny charakteryzować się wysoką dokładnością wymiarową. Spoiny są wówczas cienkowarstwowe i mają od 1 do 3 mm. Ściany z elementów łączonych w systemie pióro-wpust przy pionowych spoinach nie powinny być w ogóle wypełniane zaprawą. Są one dość szczelne i nie powodują takiego przenikania ciepła jak tradycyjne zaprawy murarskie.

Zachowanie ciągłości warstw izolacyjnych

Styk ściany szczytowej z dachem powinien być zawsze starannie docieplony. Należy zatem pamiętać, że na wyrównanych skosach ścian szczytowych zawsze powinna się znaleźć warstwa izolacji takiej samej grubości, jak ocieplenie poddasza. Ważne też, aby górna powierzchnia ściany szczytowej znajdowała na poziomie dolnej płaszczyzny krokwi. Taka konstrukcja sprawi, że pomiędzy wierzchem ściany, a membraną dachową czy odeskowaniem, będzie odpowiednia ilość miejsca na ocieplenie. Najlepiej uzupełnić ją wełną mineralną. 

Przy dachach spadzistych najlepiej zastosować dwie warstwy wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm. Pierwszą układa się między krokwiami, a drugą nad krokwiami, mocując ją na specjalnie do tego celu przeznaczonym metalowym ruszcie. Najlepszym momentem na wykonanie tej pracy jest układanie izolacji poddasza, po zakończeniu krycia dachu i ociepleń ścian zewnętrznych.

Termiczna izolacja wieńców

Aby nie powstały mostki termiczne, należy ograniczyć straty ciepła. Dlatego tak ważna jest odpowiednia izolacja termiczna miejsc, które mają kluczowy wpływ na ich powstawanie. Uszczelnienie wieńca jest więc bardzo ważnym zadaniem, zwłaszcza przy ścianach jednowarstwowych. W takiej sytuacji powinniśmy cofnąć wieniec aż od lica muru na zewnątrz – tak, aby powstało miejsce na docieplenie. W ścianach dwuwarstwowych wieniec, czyli żelbetowa belka, posiada szerokość muru nośnego. To sprawia, że z łatwością możemy go ocieplić warstwą wełny mineralnej lub styropianu, co efektywnie zapobiegnie stratom ciepła, a tym samym wyeliminuje potencjalne ryzyko, że pojawi się w tym miejscu mostek termiczny.