Rodzaje bezpieczników

Nieprzypadkowo ich nazwa wskazuje na bezpieczeństwo, które rzeczywiście zapewniają. Co powinniśmy wiedzieć o bezpiecznikach, aby nie dopuścić do awarii naszej instalacji elektrycznej?

Rodzaje bezpieczników

Ostrożnie z prądem

Przeciążona instalacja elektryczna stwarza duże zagrożenie. Jeśli zauważymy jej tlenie się, nie wolno używać wody celem ugaszenia zarzewia ognia – w tym wypadku można posłużyć się tylko i wyłącznie gaśnicą proszkową i śniegową, w przeciwnym razie grozi nam porażenie prądem. Konieczne będzie wezwanie pogotowia elektrycznego. Na szczęście tego typu zdarzeń unikniemy, kiedy tylko nasza instalacja elektryczna będzie wykonana przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia fachowca. Do niego będzie też należał dobór odpowiednich bezpieczników, a naszym zadaniem będzie tylko ich ewentualna wymiana.

Przeczytaj także: 5 zastosowań opasek kablowych

Jakie bezpieczniki znajdują zastosowanie w naszych domach?

Bezpieczniki topikowe wyłączają obwód elektryczny, kiedy płynący przez nie prąd przekracza określoną granicę. Wtedy dochodzi do rozgrzania i stopienia się (stąd nazwa) elementu topikowego, który umieszczony jest w odpowiedniej wkładce – tym samym obwód elektryczny traci swoją ciągłość i następuje jego przerwanie. Nagrzewanie i stopienie się topika zachodzi tym szybciej, im wyższa jest wartość prądu w obwodzie. Jeśli w naszym mieszkaniu dojdzie do przepalenia się bezpiecznika, poza jego wymianą konieczne jest poznanie przyczyn tego stanu rzeczy – przeglądu instalacji powinien dokonać fachowiec. Dotyczy to nie tylko bezpieczników topikowych, a każdego z wymienionych.

Rodzaje bezpieczników

Popularnie nazywane korkami bezpieczniki przepięciowe występują i w nowych, i starych instalacjach. To dzięki nim nie dojdzie do przepalenia przewodów w ścianach czy pożaru instalacji, gdy ta jest przeciążona, co może być spowodowane na przykład podłączeniem zbyt wielu urządzeń elektrycznych jednocześnie. Innym powodem awarii może być zwarcie elektryczne.

Sprawdź też: Domowa instalacja elektryczna – najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć

Współcześnie wykonywane instalacje elektrycznie nie mogą obejść się bez zabezpieczenia nas samych przed zagrożeniem porażenia prądem. Służą temu bezpieczniki różnicowoprądowe. Jeśli tylko ilość prądu wpływającego do obwodu nie będzie równa ilości prądu z niego wypływającego, mechanizm bezpiecznika wyłącza cały obwód. Niestety zainstalowanie tego zabezpieczenia w instalacjach starego typu wiąże się z ich przebudową. Warto jednak mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i najbliższych i dokonać niezbędnych zmian, aby bezpieczniki różnicowoprądowe stanowiły nieodłączny element naszej domowej instalacji. W celu sprawdzenia jego przydatności i niezawodności, raz w miesiącu trzeba użyć przycisku testowego – jeśli po jego naciśnięciu wyłącznik zareaguje natychmiast, bezpiecznik działa prawidłowo.