Nie przegap! LOTERIA URODZINOWA do 16.04! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Jak konserwować kocioł?

Konserwacja kotła jest niezbędna do jego bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym, ale ma miejsce również w miesiącach, kiedy ogrzewanie budynku nie jest konieczne. Właśnie wtedy z racji niskiej temperatury instalacji grzewczej możemy wykonać czynności niemożliwe do przeprowadzenia, kiedy wypełnia ją gorąca woda cyrkulująca między kotłem a grzejnikiem.

Przejdź do następnych akapitów:

  • Konserwacja kotła – jakich paliw używać, by przeprowadzać ją jak najrzadziej?
  • Jak konserwować kocioł w sezonie grzewczym?
  • Jak konserwować kocioł wielociągowy, dwupaleniskowy i z zasypem ręcznym?
  • Jak konserwować kocioł poza sezonem grzewczym?
  • Konserwacja kotła a przegląd stanu technicznego
  • Konserwacja kotła – na czym polega serwisowanie urządzenia?
kociołkociołkociołkocioł

Konserwacja kotła – jakich paliw używać, by przeprowadzać ją jak najrzadziej?

Przede wszystkim warto tak korzystać z urządzenia grzewczego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii samego kotła, uszkodzenia przewodów odprowadzających spaliny i przewodu kominowego. Podstawową kwestią jest użytkowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, a więc dobranie odpowiedniego rodzaju paliwa o dobrej jakości. Nie wszystkie kotły węglowe zdolne są do osiągnięcia wymaganej mocy, jeśli będą uzupełniane paliwem drewnianym i z materiałów drewnopochodnych, tak samo, jak nie każdy ekogroszek ma taką zawartość węgla, jaka widnieje na opakowaniu.

Paliwo złej jakości a konserwacja kotła

– w przypadku kotłów węglowych palnik może zostać zablokowany przez duże fragmenty spieczonego i niespopielonego żużlu;

– kotły opalane drewnem o zbyt wysokiej wilgotności generują powstawanie smoły, sadzy i kondensatu, powodują konieczność szybszego uzupełniania zapasu paliwa, jeśli w komorze spalania nie dochodzi do całkowitego spalenia substancji lotnych.

Nie wystarczy tylko samo zaopatrzenie się u sprawdzonego, uznanego dostawcy – zarówno węgiel, jak i drewno należy odpowiednio przechowywać do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.

kociołkociołkociołkocioł

Jak konserwować kocioł w sezonie grzewczym?

Ponieważ w sezonie grzewczym liczy się przede wszystkim sprawność pracującego kotła, należy wyeliminować wszystkie przeszkody uniemożliwiające mu osiągnięcie wymaganej temperatury przy jak najbardziej oszczędnym zużyciu paliwa. Zachowanie czystości nie ogranicza się tylko do pozbycia się sadzy, ale obejmuje również sukcesywne usuwanie wszelkich produktów spalania z wnętrza komory spalania, a także nagromadzonych w kanałach. Aby je wydobyć, używane są narzędzia przygotowane specjalnie do tego celu przez producenta kotła – skrobaczka czy pogrzebacz mają tak wyprofilowany kształt, aby można było nimi swobodnie operować wewnątrz urządzenia przez otwory wyczystne. W celu usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznej części kotła pomocna też będzie szczotka druciana.

Jak konserwować kocioł wielociągowy, dwupaleniskowy i z zasypem ręcznym?

– czyszczenie kotła wielociągowego – odbywa się w kierunku od czopucha do komory paleniskowej. Ważne, aby odgarniane zanieczyszczenia nie spadały na wcześniej uporządkowane rejony kotła;

– czyszczenie kotła dwupaleniskowego – polega na wykonaniu powyżej wymienionych czynności, a następnie na dokładnym usunięciu zanieczyszczeń z rusztu dodatkowego paleniska. To niezwykle ważne miejsce w urządzeniu, którego zachowanie drożności poprawia jakość spalania na palniku automatycznym. Jeśli zaniechamy czyszczenia tego elementu, spaliny będą wydymiać się poprzez dolne drzwiczki kotła lub przedostawać się przez zasobnik;

– czyszczenie kotłów komorowych z zasypem ręcznym – w ich przypadku dużą uwagę zwracamy dodatkowo na czystość wymiennika ciepła.

Dla pracy kotła niekorzystne jest jego wygaszanie w celu oczyszczenia i ponowny rozruch. I chociaż przeprowadzanie samodzielnych czynności konserwacyjno-porządkowych jest ważne, nie warto robić tego zbyt często – wystarczy zachować regularność czyszczenia z zachowaniem odpowiedniego czasu pomiędzy jednym a drugim zabiegiem:

– stosunkowo najrzadszego czyszczenia wymagają kotły na pellet – co miesiąc lub rzadziej,

– więcej starań wymagać będzie utrzymanie w dobrej formie kotłów węglowych z automatycznym podawaniem paliwa, które czyścimy co dwa-cztery tygodnie,

– aby zachować najlepszą jakość spalania w kotłach komorowych, konieczne będzie przeprowadzanie ich czyszczenia co najmniej jeden raz na tydzień.

Jak konserwować kocioł poza sezonem grzewczym?

Wyczyszczenie kotła jest również ważne po zakończeniu sezonu grzewczego – podobnie używamy do tego narzędzi dostarczonych przez producenta – jednak prace porządkowe nie ograniczają się tylko do użycia pogrzebacza:

– oczyszczone powierzchnie w celu lepszego zabezpieczenia na długi czas pokrywamy warstwą czystego oleju,

– aby ruchome elementy obudowy nie uległy zapieczeniu, po ich oczyszczeniu zabezpieczamy je warstwą smaru,

– usuwamy resztki zanieczyszczeń z zasobnika, palnika, a także rury podawczej.

Kocioł nie tylko wytwarza ciepło do grzejników, ale w wielu przypadkach jest również wykorzystywany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, która jest potrzebna mieszkańcom poza sezonem grzewczym tak samo, jak w miesiącach zimowych. W tym celu należy po oczyszczeniu urządzenia załączyć w nim tryb pracy letniej.

Konserwacja kotła a przegląd stanu technicznego

Wykonywanie sukcesywnych przeglądów przez wyspecjalizowanych serwisantów jest jednym z warunków zachowania wieloletniej gwarancji na kocioł, jakie zapewnia producent danego modelu urządzenia. Ponieważ to od użytkowników wyrobu zależy czas, który wybrany zostanie na wizytę serwisantów, warto wybrać taki, w którym w ich kalendarzu umówionych spotkań nie ma zbyt wiele zapisanych terminów – jest tak wiosną i w pierwszej połowie lata. Im bliżej rozpoczęcia sezonu grzewczego, tym bardziej napięty jest grafik serwisantów.

Wizyta tuż po zakończeniu sezonu grzewczego jest korzystna z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że świeżo w pamięci mamy jakość pracy urządzenia – wszelkie jego niepokojące odgłosy i wadliwa lub odbiegająca od normy praca powinny zostać właściwie zdiagnozowane, a ewentualne usterki skorygowane. Warto zwracać uwagę na jakiekolwiek anomalie w pracy kotła, gdyż mogą być symptomami zwiastującymi dużą awarię, której naprawienie będzie czasochłonne i drogie. Jeśli serwisanci zareagują w porę, uda się zażegnać niebezpieczeństwo kosztownej usterki, której naprawianie, jeśli ujawniłaby się w czasie sezonu grzewczego, mogłoby spowodować wychłodzenie pomieszczeń.

kociołkociołkociołkocioł

Konserwacja kotła – na czym polega serwisowanie urządzenia?

Kotły gazowe nawet najwyższych standardów wymagają okresowych przeglądów. Dlatego zaleca się coroczny serwis przeprowadzony przez specjalistę, który ma uprawnienia i wiedzę w zakresie obsługi i naprawy urządzeń gazowych. Kocioł gazowy może stać się urządzeniem niebezpiecznym, jeśli zbyt długo jest pozostawiony sam sobie. Bywa, że kocioł nie jest poddawany kontroli przez długie lata – nietrudno wtedy o awarię. Konserwacja kotła to też korzyść ekonomiczna i większy komfort użytkowania urządzenia przez długie lata. 

Serwisant zajmie się kompleksowym przeglądem kotła przed kolejnym sezonem: wyczyści urządzenie, zakonserwuje i sprawdzi każdy element tak, by wyeliminować ryzyko awarii w kolejnym sezonie grzewczym. Rozbieraniu na części i analizie są poddawane zarówno kocioł, jak i palnik, a także poszczególne komponenty – pompa obiegowa i naczynie wzbiorcze.

Specjalistyczne sprawdzenie działania kotła i jego stanu technicznego ma pomóc w zdiagnozowaniu drobnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Do pełnej diagnozy potrzeba między innymi sprawdzenia jakości systemu wentylacji w kotłowni, szczelności instalacji gazowej, czujników i przyłączy, a także konserwacji i czyszczenia wymiennika. Sprawdzany jest też czujnik ciągu wstecznego, unieruchamiającego kocioł w przypadku wystąpienia ciągu wstecznego. Po wykonanych czynnościach załącza się urządzenie w celu sprawdzenia poprawności jego działania.

Pamiętaj, że konserwacja kotła wiosną procentuje jesienią. Wykonaj czyszczenie pieca u autoryzowanego serwisanta w okresie wiosenno-letnim i uchroń się od przykrych niespodzianek w kolejnym sezonie grzewczym. A w razie awarii – bądź pewien, że producent udzieli Ci gwarancji na urządzenie.