Jak poprowadzić rury do grzejników?

Nieodpowiednie rozmieszczenie rur prowadzących ciepłą wodę do grzejników może być jedną z przyczyn złego działania instalacji odpowiedzialnej za wytworzenie w pomieszczeniach wymaganej przez nas temperatury. Oprócz samego umiejscowienia przewodów ważne jest ich trwałe zamocowanie, a także uwzględnienie ich rozciągliwości pod wpływem kontaktu z wysoką temperaturą. O czym trzeba pamiętać, przygotowując się do wykonania instalacji c.o.?

poprowadzenie rur do grzejników

Wybierając materiał wykonania instalacji centralnego ogrzewania, bierzemy pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest efekt kompensacji wydłużeń termicznych – pod wpływem ciepła przewodzonej cieczy rury zwiększają swoją długość – w większym stopniu dotyczy to tworzyw sztucznych, w mniejszym – metali. Jeśli zdecydujemy się na użycie pierwszego z materiałów, warto pamiętać, że ze względu na wysoką temperaturę pierwsza część instalacji c.o. tuż za urządzeniem grzewczym powinna być wykonana albo ze stali czarnej ze szwem, albo z miedzi.

Rury od źródła ciepła do grzejników mogą być prowadzone na dwa sposoby. Rozprowadzenie rozdzielaczowe i trójnikowe różnią się od siebie ilością rur składających się na całość instalacji, jak i możliwościami jej konserwacji w czasie użytkowania. Obojętnie jednak, które rozprowadzenie będzie zastosowane w naszym systemie grzewczym, rury nań się składające układamy w podobny sposób, pamiętając o:

- ciąg rur składający się na instalację powinien być zaizolowany, także ten przebiegający w podłodze – w tym przypadku warstwa izolacji powinna mieć grubość co najmniej 6 mm,

- ze względu na efekt kompensacji termicznej nie można zamurowywać lub pokrywać wylewką betonową rur bez zastosowania warstwy otuliny chroniącej przed uszkodzeniami na skutek tarcia,

Zestaw grzejnikowy

- jeśli przewody instalacji poprowadzone są w taki sposób, że przechodzą przez przegrodę, jaką może być ściana lub sufit, w miejscu styku z pionową lub poziomą powierzchnią rurę ochrania tuleja, a w przestrzeni między nią a przewodem stosuje się warstwę izolacji, na przykład z wełny mineralnej. Tuleje zabezpieczą też rury w nowo wybudowanym budynku, w którym dochodzi do jego osiadania,

- wszelkie połączenia odcinków rur należy wykonać w taki sposób, aby żadne z nich nie przypadało na miejsce przejścia przez przegrodę,

- ciągi rur należy prowadzić równolegle lub prostopadle do pionowych i poziomych płaszczyzn ścian i stropów,

- do przymocowania rur do ścian w kotłowni służą złączki metalowe z ochronną warstwą gumy, natomiast w innych pomieszczeniach wystarczą do tego celu użyć obejm wykonanych z tworzywa sztucznego,

- ponieważ rury poprowadzone przez otwory drzwiowe są w dużym stopniu narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpieczniejsze dla bezawaryjnej pracy instalacji będzie poprowadzenie przewodów przez ścianę.

Data publikacji: 04.08.2016