Produkty

Jak poprowadzić rury do grzejników?

Jak poprowadzić rury do grzejników?

Nieodpowiednie rozmieszczenie rur prowadzących ciepłą wodę do grzejników może być jedną z przyczyn złego działania instalacji odpowiedzialnej za wytworzenie w pomieszczeniach wymaganej przez nas temperatury. Oprócz samego umiejscowienia przewodów ważne jest ich trwałe zamocowanie, a także uwzględnienie ich rozciągliwości pod wpływem kontaktu z wysoką temperaturą. O czym trzeba pamiętać, przygotowując się do wykonania instalacji c.o.?

poprowadzenie rur do grzejnikówWybierając materiał wykonania instalacji centralnego ogrzewania, bierzemy pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest efekt kompensacji wydłużeń termicznych – pod wpływem ciepła przewodzonej cieczy rury zwiększają swoją długość – w większym stopniu dotyczy to tworzyw sztucznych, w mniejszym – metali. Jeśli zdecydujemy się na użycie pierwszego z materiałów, warto pamiętać, że ze względu na wysoką temperaturę pierwsza część instalacji c.o. tuż za urządzeniem grzewczym powinna być wykonana albo ze stali czarnej ze szwem, albo z miedzi.

Rury od źródła ciepła do grzejników mogą być prowadzone na dwa sposoby. Rozprowadzenie rozdzielaczowe i trójnikowe różnią się od siebie ilością rur składających się na całość instalacji, jak i możliwościami jej konserwacji w czasie użytkowania. Obojętnie jednak, które rozprowadzenie będzie zastosowane w naszym systemie grzewczym, rury nań się składające układamy w podobny sposób, pamiętając o:

- ciąg rur składający się na instalację powinien być zaizolowany, także ten przebiegający w podłodze – w tym przypadku warstwa izolacji powinna mieć grubość co najmniej 6 mm,

- ze względu na efekt kompensacji termicznej nie można zamurowywać lub pokrywać wylewką betonową rur bez zastosowania warstwy otuliny chroniącej przed uszkodzeniami na skutek tarcia,

Zestaw grzejnikowy - jeśli przewody instalacji poprowadzone są w taki sposób, że przechodzą przez przegrodę, jaką może być ściana lub sufit, w miejscu styku z pionową lub poziomą powierzchnią rurę ochrania tuleja, a w przestrzeni między nią a przewodem stosuje się warstwę izolacji, na przykład z wełny mineralnej. Tuleje zabezpieczą też rury w nowo wybudowanym budynku, w którym dochodzi do jego osiadania,

- wszelkie połączenia odcinków rur należy wykonać w taki sposób, aby żadne z nich nie przypadało na miejsce przejścia przez przegrodę,

- ciągi rur należy prowadzić równolegle lub prostopadle do pionowych i poziomych płaszczyzn ścian i stropów,

- do przymocowania rur do ścian w kotłowni służą złączki metalowe z ochronną warstwą gumy, natomiast w innych pomieszczeniach wystarczą do tego celu użyć obejm wykonanych z tworzywa sztucznego,

- ponieważ rury poprowadzone przez otwory drzwiowe są w dużym stopniu narażone na uszkodzenia mechaniczne, bezpieczniejsze dla bezawaryjnej pracy instalacji będzie poprowadzenie przewodów przez ścianę.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Ogrzewanie pomieszczeń na poddaszu - wszystko, co musisz wiedzieć

Ogrzewanie pomieszczeń na poddaszu - wszystko, co musisz wiedzieć
Prawidłowe ocieplenie poddasza to nie wszystko. Jeśli ta strefa budynku ma być przeznaczona do celów mieszkalnych, konieczne jest też jej właściwe ogr...
Czytaj więcej

Ogrzewanie zimą

Ogrzewanie zimą
Sezon grzewczy trwa przez większość miesięcy w roku, chociaż urządzenia wytwarzające ciepło pracują w czasie jego trwania ze zróżnicowaną mocą. W zale...
Czytaj więcej

Jak zamocować grzejnik

Jak zamocować grzejnik
Grzejnik jest urządzeniem, które ogrzewając powietrze w jego pobliżu, wspomaga jego cyrkulację i w efekcie nadaje wnętrzu odpowiednią temperaturę. Aby...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Jak poprowadzić rury do grzejników?