Świadectwo charakterystyki energetycznej - co to jest i jakie informacje zawiera?

Oświetlenie, wentylacja czy ogrzewanie generują stałe koszty. Przed zakupem domu chciałbyś wiedzieć, jak będą wysokie? Poznasz je sprawdzając certyfikat energetyczny. Co to za dokument? Jakie zawiera informacje? Kto może go wystawić? Oto, co musisz wiedzieć na temat świadectwa charakterystyki energetycznej.

budowabudowabudowabudowa

Przekonaj się, czy dom jest efektywny energetycznie

Rozwiązania energooszczędne są korzystne dla Twojego domowego budżetu, jak i również dla natury. Aby zwiększać świadomość nowoczesnych technologii i budownictwa efektywnego energetycznie oraz pogłębiać świadomość na temat rozwiązań obniżających zużycie energii, już kilka lat temu powstały stosowne przepisy prawne. Na ich mocy wprowadzono świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dokument zawiera wyliczenia określające orientacyjne zapotrzebowanie danego obiektu na energię i pozwala łatwo przeliczyć roczne wydatki. Co dokładnie znajduje się w certyfikacie? Kto go wydaje? Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne? Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje - odpowiadamy na podstawowe pytania.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - co to jest?

Certyfikat pokazuje jak wiele energii zużywa budynek i ile jej potrzeba do zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z użytkowaniem obiektu. Ocenie poddawany jest wydatek na wentylację, ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację i oświetlenie. Świadectwo energetyczne budynku jest ważnym elementem dokumentacji technicznej i obrazuje, wydajność oraz jakość zastosowanych rozwiązań. Dla potencjalnego nabywcy jest też informacją o wybranych przez inwestora technologiach instalacyjno-konstrukcyjnych w obiekcie.

Dane na temat energochłonności budynku pozwalają wstępnie oszacować roczne koszty związane ze zużyciem energii. Im niższe zapotrzebowanie, tym mniejsze są rachunki. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wskazuje też obszary nadające się do modernizacji. Zerkając na dokument, jesteś w stanie łatwo stwierdzić czy dom sprzedawany jako energooszczędny, rzeczywiście takim jest.

budowabudowabudowabudowa

Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Charakterystyka energetyczna budynku nie jest tworzona przypadkowo. Struktura, przebieg kontroli i informacje zawarte w dokumencie są określone prawnie przez rządowe rozporządzenie. Na początku każdego świadectwa znajdziesz dane identyfikacyjne dla budynku lub jego części (w tym adres i fotografia) oraz podsumowane wnioski z audytu. Dalej powinna się znaleźć szczegółowa charakterystyka energetyczna obiektu. Wśród zapisów wyszczególniane są wyliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) oraz nieodnawialną energię pierwotną (EP).

Certyfikat nie jest jedynie spisem wyliczeń. Tworzący go ekspert umieszcza w nim także wskazówki dotyczące zakresu i rodzaju zadań, które należy wykonać, aby usprawnić obecną instalację. Efektem prac budowlano-instalacyjnych ma być mniejsze zużycie energii.

Cały dokument ma cztery strony. Na jego końcu znajdują się podstawowe objaśnienia i informacje dodatkowe. Każdy certyfikat podpisany jest przez osobę przeprowadzającą audyt i zawiera datę jego przeprowadzenia. Termin nie przez przypadek pojawia się w wyszczególnionym miejscu. Ekspertyza jest ważna wyłącznie przez określony czas.

Kto sporządza certyfikat energetyczny?

Tylko upoważnieni specjaliści mogą wydać świadectwo energetyczne. Są to eksperci po studiach magisterskich lub inżynierskich na kierunkach takich jak m.in. budownictwo czy architektura. Co ważne, osoba wykonująca ekspertyzę musi mieć aktualne uprawnienia i nie może być karana.

Ocenę domu wykonuje się w oparciu o określoną prawnie metodologię. Audytorowi potrzebne będą do niej odpowiednie dokumenty (najczęściej projekt budowlany). Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej? Cena nie jest określona odgórnie i różni się w zależności od typu nieruchomości, jej rozmiaru, a nawet regionu, w którym przeprowadzany jest audyt.

Jakie budynki muszą posiadać certyfikat energetyczny?

Certyfikatu nie wykonuje się dobrowolnie, wyłącznie w celach informacyjnych. To dokument niezbędny w kilku sytuacjach prawnych. Konieczność jego wykonania nie wynika tylko z polskich, ale przede wszystkim unijnych przepisów. Kiedy trzeba ubiegać się o świadectwo energetyczne mieszkania lub domu? Odpowiedni certyfikat jest niezbędny, gdy obiekt lub jego część jest sprzedawany, wynajmowany lub ma miejsce przeniesienie jego własności.

budowabudowabudowabudowa

Kiedy trzeba wykonać dokument?

W przypadku nowych budynków, certyfikat będzie niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na ich użytkowanie. O stosowny dokument musisz się też postarać przed sprzedażą lub przekazaniem obiektu. Najemca lub nabywca budynku nie może zrzec się prawa do otrzymania certyfikatu energetycznego. Obowiązek uzyskania dokumentu spoczywa na inwestorze lub właścicielu obiektu. Świadectwo energetyczne wydawane jest z ich inicjatywy i to właśnie te osoby powinny dostarczyć audytorowi komplet niezbędnych dokumentów.

Co ważne, opinia nie jest bezterminowa. Świadectwo traci ważność po 10 latach. Jeśli wcześniej przeprowadzisz prace zmieniające charakterystykę energetyczną obiektu (np. termomodernizację), musisz zaktualizować certyfikat przed upływem dekady.

Kto jest zwolniony z certyfikacji energetycznej?

Dokument nie dotyczy wszystkich inwestycji. Certyfikatu nie muszą mieć obiekty, które nie są wystawione na sprzedaż ani na wynajem. Prywatni inwestorzy, wznoszący dom na własny użytek, są zwolnieni z konieczności posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Ale na tym nie koniec. Certyfikatu nie muszą mieć także obiekty:

  • zabytkowe,

  • będące miejscem kultu czy działalności religijnej,

  • mieszkalne, które nie są wykorzystywane dłużej niż przez 4 miesiące roku,

  • wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 m2,

  • gospodarcze lub przemysłowe, pozbawione instalacji innej niż oświetleniowa.

Ponadto nie trzeba starać się o certyfikat energetyczny dla gospodarstwa rolnego, którego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) jest niższe niż 50 kWh/m²/rok.

Certyfikat energetyczny - dokument, który warto posiadać

Świadectwo charakterystyki energetycznej to tak naprawdę profesjonalna ocena obiektu pod kątem zużycia energii. Dlaczego warto ją wykonać? Dzięki ekspertyzie jesteś w stanie przewidzieć koszty związane z ogrzewaniem, wentylacją, podgrzewaniem wody czy oświetleniem obiektu. Po audycie uzyskasz też wskazówki, które pomogą Ci zmniejszyć zużycie energii i stałe wydatki.

Dokument nie jest obowiązkowy dla każdej inwestycji. Certyfikatu nie potrzebują zabytki czy prywatne domy. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest z kolei wymagane, gdy sprzedajesz obiekt, przenosisz prawa do jego własności lub wynajmujesz go. Ekspertyzę wydaje osoba uprawniona. Dokument traci ważność po 10 latach lub pracach wpływających na charakterystykę energetyczną obiektu.

Chcesz zmniejszyć zużycie energii w swoim domu lub mieszkaniu? Zależy Ci na płaceniu mniejszych rachunków? Rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć te cele, czyli energooszczędne żarówki czy materiały do skutecznej izolacji termicznej, znajdziesz w ofercie sieci sklepów Castorama.

 

Data aktualizacji 10/06/2024