Produkty

Komin – najważniejsze terminy

Komin – najważniejsze terminy

Budowa komina wymaga dużego doświadczenia, dlatego lepiej jest ją zlecić profesjonalnej ekipie. Zanim to jednak zrobimy, warto zapoznać się z najważniejszymi terminami dotyczącymi planowanej pracy – pozwoli to nam uniknąć nieporozumień.

kominKomin jest tą częścią budynku, która służy do odprowadzania na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych ubocznych produktów spalania paliwa w postaci spalin i skażonego powietrza. Może być wolno stojący, zainstalowany wewnątrz domu, jak również przylegać do jednej ściany. Występuje w formie murowanej, betonowej lub stalowej konstrukcji, w której umieszczone są pionowe przewody (może być jednokanałowy, służy wtedy wyłącznie do odprowadzania spalin z kotła lub wielokanałowy), którymi wydostają się zanieczyszczenia. W zależności od modelu charakteryzuje się odpornością:

- na pożar sadzy – powstaje ona jako uboczny efekt spalania, wysoką odporność wykazuje ceramika,

- ogniową taki komin nie dopuszcza do zapalenia się materiałów, które są łatwopalne, a także uniemożliwia przeniesienie się płomienia na inne części budynku (dobrą ochronę stanowi wełna mineralna),

- na zamarzanie – jego konstrukcja i zastosowane materiały są w stanie przetrwać zamarzanie skroplin.

Występuje jako komin podciśnieniowy (w czasie palenia jest w nim ciśnienie niższe niż na zewnątrz) lub nadciśnieniowy (w czasie palenia jest w nim ciśnienie wyższe niż na zewnątrz). Komin zakończony jest czapą, która zabezpiecza go przed opadami deszczu i śniegu. 

Kanał kominowy – funkcja i rodzaje

Kanał kominowy umieszczony jest w kominie – to za jego pośrednictwem wyprowadzane są spaliny i dym. Kanały możemy podzielić ze względu na rodzaj odprowadzanych nieczystości na:

- dymowy – montuje się go w celu wyprowadzania na zewnątrz domu dymu, który powstaje w czasie spalania paliwa stałego (węgla, drewna); podłącza się je do pieców węglowych i kominków.

- spalinowy – instalowane są do pieców zasilanych paliwem płynnym i gazowym (gaz ziemny, olej napędowy), a także do wyciągu nad kuchenką, mają wydobywać na zewnątrz spaliny. Na dnie kanału spalinowego zakłada się zbieracz kondensatu (tworzy się on na skutek skraplania się pary wodnej zawartej w spalinach). Kondensat jest usuwany za pomocą rurki, która przenosi go do kanalizacji lub do specjalnego zbiornika, który trzeba systematycznie czyścić. Kanał spalinowy połączony jest z kotłem lub kominkiem niepalnym przewodem, zwanym czopuchem. Z kolei on podłączony jest przy pomocy króćca.

- wentylacyjny – zapewnia prawidłową wentylację wewnątrz domu, dzięki niemu utrzymywany jest właściwy poziom wilgotności w mieszkaniu, a także usuwa efekt spalania paliwa, czyli dwutlenek węgla.

 

W celu ułatwienia okresowych przeglądów i usuwania zanieczyszczeń w kanale montuje się wyczystkę (zakłada się ją pod podłączeniem kotła bądź kominka do komina).

Uwaga! Ze względu na oszczędność miejsca, czasami w kanałach kominowych dodatkowo montuje się przewody kanalizacyjne.

Ciąg kominowy – co to jest?

Proces wyciągania spalin i dymu z wnętrza domu. Taki ruch jest możliwy dzięki różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz. Spowodowane jest to:

- temperaturą powietrza, ciepłego w środku i zimnego na zewnątrz (tzw. wypór powietrza) – ciąg grawitacyjny,

- ruchami wiatru – ciąg naturalny,

- za pomocą wentylatora – ciąg mechaniczny.

Prawidłowe działanie ciągu uzależnione jest od wielu czynników, np. od temperatury spalin, wysokości i przekroju kanału komina, regularnego czyszczenia (wewnętrzna strona kanału musi być gładka). Dodatkowo na wylocie kanału instaluje się nasady kominowe – mają one wpływ na właściwe i stabilne ruchy wyciągające zanieczyszczenia, oprócz tego (podobnie jak czapa) nie dopuszczają opadów deszczu i śniegu do środka kanałów. 

 

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Czym jest mechaniczny ciąg kominowy

Czym jest mechaniczny ciąg kominowy
Powodów złego funkcjonowania przewodu kominowego może być wiele, ale recepta jest ta sama – trzeba poprawić niepokojący stan rzeczy. Idealnie by...
Czytaj więcej

Z czego składa się system DGP?

Z czego składa się system DGP?
System DGP jest ekonomicznym i coraz popularniejszym systemem ogrzewania pomieszczeń i wykorzystania ciepła wytwarzanego w kominku. Czym się charakter...
Czytaj więcej

Jak wykończyć komin – przegląd materiałów

Jak wykończyć komin – przegląd materiałów
Komin jest zwieńczeniem naszego dachu, kropką nad „i”, którą stawiamy nad wykończeniem naszego budynku mieszkalnego. Nic dziwnego zatem, ż...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Komin – najważniejsze terminy