Produkty

Jak przebiega proces budowlany?

Jak przebiega proces budowlany?

Chociaż proces budowlany kojarzy się ze stawianiem domu od fazy projektu aż do wprowadzenia się do niego, wg litery prawa budowlanego jest bardziej okrojony i dotyczy samego prowadzenia prac budowlanych. Kiedy dokładnie się zaczyna i kończy i jak się ma do samowoli budowlanej czy przerwania prac podczas wznoszenia budynku?

inwestorzyW skład procesu budowlanego nie wchodzi projektowanie – dotyczy on rozpoczęcia prac budowlanych, chociaż nie zawsze jest tak, że projekt budynku jest gotowy i skończony z chwilą wbicia pierwszej łopaty. Co więcej – w toku prac może okazać się, że konieczne będą zmiany w projekcie, na przykład uwzględniające dodatkową przestrzeń do zagospodarowania lub okrojenie wcześniej w projekcie uwzględnionej. Już na etapie starań o wydanie pozwolenia na budowę (ale też rozbiórkę czy przebudowę) lub w czasie zgłaszania budowy obiektów niewymagających pozwolenia, wyszczególnieni powinni być główni uczestnicy procesu budowlanego. Są nimi:

inwestor – jako jedyna osoba w procesie budowlanym ma możliwość złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wynika ona z prawa do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Zajmuje się organizowaniem budowy swojej inwestycji,

inspektor nadzoru inwestorskiego jest powoływany przez inwestora w celu zabezpieczenia swojej powstającej inwestycji, a tym samym swoich interesów. Musi posiadać uprawnienia budowlane, specjalistyczną wiedzę oraz niezbędną praktykę, dzięki której na bieżąco oceniał będzie jakość wykonywanych prac i chronił przed możliwymi nadużyciami na placu budowy,

projektant – chociaż nie bierze udziału w pracach budowlanych, jego obecność wśród uczestników procesu budowlanego jest niezbędna do nanoszenia ewentualnych zmian w projekcie, palny budowlane

kierownik robót – powinien posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jego zadaniem jest zorganizowanie i prowadzenie robót budowlanych oraz dokumentowanie ich przebiegu w dzienniku budowy, prowadzi też niezbędną dokumentację.

Powyższe określenie funkcji uczestników będzie ważne w czasie trwania prac i po ich zakończeniu, kiedy na przykład okaże się, że wykonawcy nie stanęli na wysokości zadania i z czasem ujawniają się błędy wykonawcze. Możemy wówczas dochodzić swych praw u kierownika budowy, który nie dopełnił swoich obowiązków, lub u wykonawcy, o ile osoba pełniąca funkcję kierownika robót była zatrudniona przez niego.

W praktyce można łączyć funkcje inwestora, projektanta i kierownika robót, o ile tylko osoba wykonująca zadaniach powyższych posiada odpowiednie uprawnienia. Nie jest możliwe łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego z uwagi na konflikt interesów. Uczestnicy procesu budowlanego wymienieni są na tablicy informacyjnej, która towarzyszy budowom, co do których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na ich rozpoczęcie. W przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej odpowiedni organ musi ustalić uczestników procesu budowlanego, jaki miał miejsce.

Proces budowlany kończy się z chwilą rozpoczęcia użytkowania nowo powstałego budynku. Kiedy proces wznoszenia budynku ulegnie zahamowaniu, na przykład z powodu braku funduszy na jego prowadzenie, i kiedy przerwa w pracach na placu budowy wydłuży się do trzech lat, wtedy też automatycznie kończy się proces budowlany, a jego wznowienie będzie się wiązać z ponownym staraniem się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Czym pokryć dach? Przegląd materiałów, które możesz wykorzystać

Czym pokryć dach? Przegląd materiałów, które możesz wykorzystać
Dach to nie tylko ochrona przed deszczem i śniegiem – to również widoczny element każdego domu. Czym pokryć dach, aby najlepiej chronił w...
Czytaj więcej

Co to jest gont?

Co to jest gont?
Gont to drewniany materiał wykorzystywany do wykonania pokryć dachowych oraz elewacyjnych. Mimo iż był wykorzystywany w dawnych czasach, coraz częście...
Czytaj więcej

Jak kłaść gont? Instrukcja krok po kroku

Jak kłaść gont? Instrukcja krok po kroku
Gont bitumiczny jest coraz częściej wybieranym pokryciem dachowym. To bardzo ekonomiczne, praktyczne i estetyczne rozwiązanie. W tym artykule wyjaśnim...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Jak przebiega proces budowlany?