Produkty

Badania geotechniczne gruntu – dlaczego warto je przeprowadzić

Badania geotechniczne gruntu – dlaczego warto je przeprowadzić

Grunt to zdrowie, jak głosi ludowe porzekadło, dlatego dla wieloletniego zamieszkania lepiej wiedzieć, co w nim piszczy. Jeśli chcemy być pewni fundamentu stawianej przez nas budowli lub wokół stojącej już konstrukcji pojawiają się nowe problemy, w celu wyjaśnienia sprawy możemy zlecić badania geotechniczne podłoża.

geolog bada gruntPrzed wybudowaniem budynku

Wagę poznania podłoża przyszłej budowy docenili twórcy prawa budowlanego, ponieważ odpowiednia dokumentacja określająca warunki gruntowe jest częścią wymogów we wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie prac. Projektant ma obowiązek określenie w której z trzech kategorii plasuje się proponowane przez niego rozwiązanie:

- kategoria pierwsza

Należą do niej choćby jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Tu do uzyskania zgody wystarczy wydanie opinii geotechnicznej. Projektant może zlecić jednak dodatkowe badania, jeśli wstępna analiza wykaże bardziej skomplikowane warunki gruntowe.

- kategoria druga

Obejmuje głęboko osadzone konstrukcje o przeznaczeniu technicznym stawiane w prostych warunkach gruntowych oraz projekty z kategorii pierwszej w skomplikowanych warunkach. Wymagane od inwestora będzie wówczas przeprowadzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz sporządzenie projektu geotechnicznego.

- kategoria trzecia

Jak można się spodziewać, zaliczymy do niej wszystkie budynki, które nie spełniają kryteriów dwóch powyższych kategorii, a więc takie, które osadzone są głębiej niż 5 metrów, posiadające więcej niż jedną kondygnację pod ziemią, skomplikowane technicznie, oddziałujące na środowisko czy postawione w skomplikowanych warunkach gruntowych. Prócz wymienionych wyżej dokumentów, należy również sporządzić dokumentację geologiczno-inżynierską.

Co zawierają badania

Opinia geotechniczna jest prostym badaniem, które obejmuje poznanie poziomu wód gruntowych, opis warstw gruntów wyszczególniający głębokość ich zalegania, miąższość, plastyczność, zagęszczenie, wilgotność, spójność i gęstość. Jeśli będzie to znaczące, obejmuje również badanie zawartości wody gruntowej pod kątem jej chemicznej zawartości. Prócz samych danych, geolog zamieszcza również obliczenia nośności gruntu oraz zalecenia wynikające z badań. Dotyczą one zazwyczaj sposobu wykonania fundamentów, ich zabezpieczenia przed wodą gruntową i sugestie dotyczące struktury gruntu i jej wpływu na budowę. Obok części opisowej opinia zawiera również część graficzną, z załączonym planem, na którym widzimy miejsca wierceń oraz linie przekrojów geotechnicznych. W przekrojach punktów wierceń ukazane są warstwy gruntu.

Dokumentacja zawiera wszystkie elementy opinii geotechnicznej, a także wyniki badań sondą dynamiczną, analizy laboratoryjnej próbek gruntu oraz badań geofizycznych. Tu wymagania są znacznie większe, a próbka gruntu powinna zostać pobrana bez naruszania jej struktury (NNS).

Projekt geotechniczny do tej listy dołącza obliczenia nośności i osiadania podłoża gruntowego, prognozę jego zmian oraz sposób wykonania trudniejszych prac ziemnych.

Dokumentacja geotechniczno-inżynierska oznacza tak naprawdę sporządzenie projektu dla wszystkich wymienionych badań i rozpisanie ich w czasie. Ponieważ są to dość czasochłonne czynności, mogą zająć kilka miesięcy, a oprócz tego potrzebują zatwierdzenia w starostwie powiatowym.opinia geotechniczna

Po zbudowaniu budynku

Problemy z użytkowaniem budowli mogą tkwić właśnie w gruncie, dlatego badania geotechniczne mogą być przeprowadzone również dla istniejącego budynku. Może to być zalecane w szczególności, jeśli pojawiły się symptomy podchodzenia wilgoci, wystąpiły pęknięcia i przekrzywienia ścian, a grunt osiada w nieprzewidziany sposób. Skorzystanie z badań pokazujących przekrój gruntu, zawartość i strukturę jego budulca, a przede wszystkim sposób podchodzenia wód gruntowych może wskazać odpowiednie rozwiązanie naszych problemów bez potrzeby całkowitej przebudowy.

Takie badania wyglądają bardzo podobnie do wydawania opinii geotechnicznej. Warto poprzedzić je zasięgnięciem opinii u sąsiadów, którzy podzielą się wnioskami ze swoich doświadczeń z wieloletniego użytkowania terenu.

Data publikacji: 17.11.2014
Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Co to jest higrometr?

Co to jest higrometr?
Do czego służy higrometr? To przyrząd, dzięki któremu z łatwością odczytasz wskaźnik zawartości pary wodnej w powietrzu. Niewielkie urządzenie ...
Czytaj więcej

Temperatura pod kontrolą – czyli rodzaje termometrów

Temperatura pod kontrolą – czyli rodzaje termometrów
Już wieki temu szukano sposobu na precyzyjne mierzenie temperatury – dziś mamy do wyboru różne urządzenia, które pozwalają na precyzyjny pomiar ...
Czytaj więcej

Jak zadbać o zdrowy sen ?

Jak zadbać o zdrowy sen ?
Aranżując sypialnię powinniśmy pamiętać zarówno o jej estetycznym wykończeniu, jak i o tym, aby sprzyjała ona idealnemu wypoczynkowi. Co powinniśmy w...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Badania geotechniczne gruntu – dlaczego warto je przeprowadzić