Produkty

Zabytkowe wnętrza – zakres i rodzaj możliwych prac

Zabytkowe wnętrza – zakres i rodzaj możliwych prac

Domy to inwestycje użytkowe – mają w nich mieszkać i żyć ludzie. Jednak jeśli domostwo przetrwało kilkaset lat, należy mu się ochrona, która została ujęta w aktach prawnych dotyczących ochrony zabytków. Jakie procedury obowiązują przy poprawianiu wizerunku szacownych gmachów i ich wnętrz?

Zabytkowe wnętrzaPrawo

Jeśli jesteśmy właścicielami budynku wpisanego do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorską, na pewno mieliśmy już kontakt z przepisami dotyczącymi obrotu starymi obiektami. W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku, zachowanie ich w należytym stanie leży w interesie społecznym, a wszelkie prace dokonywane w ich obrębie powinny być ustalane z miejscowym konserwatorem zabytków. Ustawa dalej precyzuje dwa rodzaje ochrony:

- nieruchomości znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

- zabytki wpisane do rejestru lub znajdujące się na obszarze wpisanym do rejestru.

Te pierwsze oznaczają mniejsze restrykcje przy wszelkich przebudowach i remontach. Wymagają od nas co prawda wystąpienia o pozwolenie na budowę, jednak składamy je do lokalnego organu władzy samorządowej (starostwa bądź urzędu miasta na prawach powiatu), który następnie konsultuje zakres postulowanych prac z miejscowym konserwatorem. Warunkiem dalszego postępu inwestycji jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez oba organy.

W przypadku drugim, każdy remont wymaga pozwolenia konserwatora zabytków. Bez jego zgody nie można nawet składać wniosku do organu władzy samorządowej. Dodatkowo wszelkie prace poczynione w obrębie obiektu muszą być wykonywane przez pracowników legitymizujących się odpowiednimi pozwoleniami oraz przynajmniej dwuletnią praktyką przy pracy w tego typu budynkach.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie inwestora, budynku, a także osób sprawujących nadzór inwestorski. W jego obrębie oprócz daty rozpoczęcia prac należy zawrzeć także przewidywane zakończenie, a także projekt remontu lub jego wycinka, który pozwoli ocenić wpływ planowanych robót na zabytek. Dodatkowo ustawodawca nakłada obowiązek przedstawienia uprawnień osób dokonujących i kierujących planowanymi pracami remontowymi, chyba że zostały one wyłonione w drodze przetargu publicznego.

Rozpoczęcie inwestycji bez zgody oznacza nie tylko samowolę budowlaną, może także wiązać się z grzywną orzeczoną na podstawie artykułu 117 ustawy o zabytkach. Jeżeli sąd uzna, że samowolne postępowanie inwestora spełnia definicję czynu opisanego w artykule 108 (niszczenie lub uszkodzenie zabytku), winowajcę może czekać od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a także nawiązkę na wskazany cel społeczny.

Uchylanie się od remontu

Na nabywcy zabytkowego budynku może ciążyć obowiązek dokonania niezbędnych remontów. Tego typu sytuacje są częste, jeżeli poprzednim właścicielem była gmina lub inny organ samorządowy, a sam obiekt znajduje się w stanie zagrażającym zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję, która nakazuje inwestorowi ochronę budynku, a jeśli właściciel nie kwapi się do takiego działania, wydaje postanowienie o przeprowadzeniu robót zastępczych, których kosztami jest następnie obciążony właściciel posesji.

 Zakres

Pierwszym krokiem po przeniesieniu prawa własności powinno być pismo w formie wniosku zaadresowane do lokalnego konserwatora zabytków z prośbą o ustalenie statusu konstrukcji. Odpowiedź powinna zawierać zalecenia konserwatorskie, które zakreślą sposób korzystania z zabytku, niezbędne zabezpieczenia jego stanu pierwotnego oraz wskazówki dotyczące jego zachowania, a także rozmiar dopuszczalnych zmian, które mogą zostać przez nas wprowadzone. Lakier do drewna Castorama

Tak określony zakres ustali granice dostępnych nam działań i może zawierać w sobie zarówno możliwość pełnej przebudowy i remontu, jak i absolutny zakaz zmiany choćby elementu dekoracji. Od decyzji konserwatora możemy się odwołać w okresie 14 dni do Wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Prace

Jak widać, większość prac w zabytkowych wnętrzach prowadzone będzie pod okiem konserwatora zabytków. Nie oznacza to, że nie można w obrębie zwyczajowego użytkowania zmieniać zabytkowych wnętrz, zwłaszcza jeśli nie dotyczy to stałych elementów. Dodatkowo, sprzętem ruchomym również możemy swobodnie rozporządzać. Niestety, wykonanie nawet tak niezbędnych prac jak wymiana podłogi, okien, remont łazienki czy zmiana instalacji gazowej i wodnej oznacza drogę urzędową, dlatego mieszkanie w zabytkach nie należy do najłatwiejszych.

Doradca Dział wykończenie

Dział Wykończenie

Powiązane artykuły

Pędzle kaloryferowe – przegląd

Pędzle kaloryferowe – przegląd
Pędzel kaloryferowy, dzięki któremu pomalujemy trudno dostępne miejsca, stanowi część podstawowego wyposażenia potrzebnego do samodzielnego wyk...
Czytaj więcej

Jak wyczyścić pędzle po pracy?

Jak wyczyścić pędzle po pracy?
Odpowiednio oczyszczone po pracy pędzle malarskie mogą być z powodzeniem wykorzystywane wielokrotnie. Jak pozbyć się z nich śladów starej farby...
Czytaj więcej

Ozdoba na szafkę wykonana w technice decoupage – krok po kroku

Ozdoba na szafkę wykonana w technice decoupage – krok po kroku
Technika decoupage, pozwala na szybkie, niedrogie i samodzielne odnowienie wybranych mebli. Dzięki niej możemy stworzyć szafki, jakich nie znajdziemy ...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Zabytkowe wnętrza – zakres i rodzaj możliwych prac