Zagrożenia pożarowe w instalacjach elektrycznych

Jedną z przyczyn pożarów, do których dochodzi w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej, mogą być wady instalacji elektrycznej lub błędy w użytkowaniu poszczególnych sprzętów. Możemy jednak maksymalnie ograniczyć ryzyko pożaru podejmując odpowiednie działania. Dowiedzmy się więcej na ten temat.

 

wybuchające korki ceramiczneInstalacja elektryczna wraz z wszelkimi odbiornikami energii może stanowić źródło szkodliwego ciepła w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy sprzęty i urządzenia zamontujemy na ścianach (lub zbyt blisko ścian) wykonanych z materiałów łatwopalnych. Po drugie, gdy dochodzi do nieprawidłowego korzystania z urządzeń elektrycznych, na skutek czego ograniczona zostaje możliwość wymiany ciepła. Po trzecie wreszcie, gdy uszkodzeniu uległa izolacja elementów instalacji elektrycznej. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na zbyt duże ilości wydzielanego ciepła, co w konsekwencji prowadzić może do nieprawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń, oparzeń, a nawet pożarów.

Warto również dodać, że inną przyczyną, dla której urządzenia zasilane prądem wydzielają zbyt wiele ciepła, może być przeciążenie instalacji. Takiej sytuacji można uniknąć dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, które automatycznie wyłączą zasilanie. Należą do nich wyłączniki różnicowoprądowe, bezpieczniki czy wyłączniki z wyzwalaczem przetężeniowym.

Dodajmy także, że uszkodzenia w instalacji mogą mieć także charakter mechaniczny (np. zginanie, skręcanie przewodów), środowiskowy (wilgoć, środki chemiczne) oraz eksploatacyjny (nieprawidłowe naprawy, nieodpowiednie zabezpieczenia). Niekiedy uszkodzenia przewodów instalacji mogą prowadzić od razu do zwarcia, w innych przypadkach do zniszczeń większej części instalacji elektrycznej i sprzętów do niej podłączonych, natomiast w najgorszym wypadku mogą spowodować rozległy pożar.

Warto także wziąć pod uwagę materiały budowlane, które stosujemy podczas wznoszenia naszych domów czy remontów mieszkań. Wszystkie można przyporządkować do jednej z czterech kategorii:

- niepalne – należą do nich metale, beton, gips, tynk, szkło, cegła, kamień.

- trudnopalne – drewniane grube belki lub deski, płyty G-K.

- palne – płyty PCV, polietylenowe, propylenowe, deski drewniane.

- łatwopalne – słoma, papier, wióry drewniane, drewno o grubości do 2 mm.

Niektóre z urządzeń podczas swojej normalnej pracy wydzielają na tyle duże ilości ciepła, że kontakt z materiałem czy tworzywem łatwopalnym może stać się zarzewiem pożaru. Do takich urządzeń należą chociażby żarówki, projektory światła, żelazka, grzejniki itp. Należy więc zwracać szczególną ostrożność podczas użytkowania czy montowania tego typu sprzętów.

Podsumowanie

Od tego, z jakich materiałów wykończeniowych skorzystamy, zależeć może czy dojdzie do podpalenia oraz jaki rozmiar i w jakim czasie przybierze pożar. Ryzyko pożaru izolacja elektrycznazwiększają także urządzenia emitujące duże ilości ciepła i usytuowane w zbyt bliskiej odległości lub bezpośrednim kontakcie z materiałami łatwopalnymi. Także wady samej instalacji elektrycznej o różnym pochodzeniu mogą stać się przyczyną pożaru. Warto wiedzieć, o jakie czynniki zadbać, by maksymalnie ograniczyć ryzyko pożaru spowodowanego niesprawną lub źle eksploatowaną instalacją elektryczną. Dzięki doborowi odpowiednich materiałów (tak budowalnych, jak i odpowiednio izolowanych przewodów elektrycznych), powierzaniu napraw i konserwacji fachowcom oraz rozsądkowi podczas instalowania poszczególnych sprzętów możemy mieć pewność, że nasza instalacja elektryczna nie stwarza zagrożenia pożarowego.

Data publikacji: 08.10.2015