Produkty

Beton rolniczy – właściwości i zastosowanie

Beton rolniczy – właściwości i zastosowanie

Pośród wyjątkowo odpornych i trwałych materiałów budowlanych znajdujemy beton rolniczy. Czym musi się charakteryzować produkt tego typu, by spełniał specjalistyczne wymogi i by mógł zasłużyć sobie na to miano?

Gospodarstwa rolnicze wymagają specjalistycznych materiałów budowlanych, które w wielu przypadkach mają specyfikę uwzględniającą odporność na substancje, które nie występują w budownictwie mieszkalnym. Materiały takie są odpowiednio wytrzymałe na ściskanie, mają też odmienną mrozoodporność i wodoszczelność. Zaprawa betonowa

Powyższe parametry reguluje Norma PN-EN 206-1 i jeśli produkt spełnia wymienione w niej wymogi, jest betonem rolniczym.

Specyfika betonu rolniczego uwzględnić musi między innymi:

- wytrzymałość na nacisk i obciążenia, daleko większe niż w przypadku tradycyjnych materiałów. Podłoże z betonu rolniczego jest miejscem przechowywania ciężkich maszyn rolniczych, takich jak kombajny czy traktory,

- odporność na kwasy i zasady,

- maksymalna szczelność uniemożliwiająca przedostanie się przez jego strukturę różnych substancji, takich jak odchody zwierzęce,

- odporność na oddziaływanie minusowych temperatur docierających z zamarzniętych wód gruntowych.

Powyższa charakterystyka umożliwia następujące przykładowe wykorzystanie betonu rolniczego:

- jako płyty denne i ściany oporowe zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz jako płyty obornikowe,

- jako materiał do budowy obiektów narażonych na agresję chemiczną, takich jak fermy drobiu, obory,chlewy,
- jako silosy na zboże i pasze oraz komory fermentacyjne.

Farba do betonuUżycie betonu rolniczego, a także wcześniejsze przygotowania do tego, jak wykonanie podbudowy, odwodnienia i zbrojenia w czasie prac z betonem szczegółowo opisuje producent w karcie technicznej. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wcześniejsze ustalenie warunków gruntowo-wodnych i mrozoodporności gruntu – w zależności od usytuowania miejsca, gdzie będzie używany beton, warunki te są zmienne. Powyższe dane będą też potrzebne do zapewnienia specyficznych warunków odwodnienia budowanej konstrukcji. Beton rolniczy najczęściej wylewany jest z betonomieszarki w temperaturach dodatnich (do 25°C), a w czasie 14 dni po jego zastosowaniu, w zależności od panujących w tym czasie warunków atmosferycznych, przeprowadza się jego pielęgnację.

Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Betoniarki – wybór i zastosowanie

Betoniarki – wybór i zastosowanie
Od czego zacząć budowę domu? Odpowiedzią na to pytanie może być betoniarka. To w końcu podstawowe urządzenie budowlane, które służy do tworzenia miesz...
Czytaj więcej

Zasady użytkowania betoniarki

Zasady użytkowania betoniarki
Betoniarka to powszechnie wykorzystywane urządzenie na placu budowy. Wspomaga czynności związane z wznoszeniem konstrukcji oraz umożliwia tworzenie za...
Czytaj więcej

Co to jest fibrobeton i kiedy warto go stosować?

Co to jest fibrobeton i kiedy warto go stosować?
Ciągły postęp technologiczny dąży do podnoszenia jakości stosowanych w budownictwie materiałów - zwiększenia ich wytrzymałości i innych istotnych para...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Beton rolniczy – właściwości i zastosowanie