Produkty

Dopłaty na budownictwo i sprzęty ekologiczne

Dopłaty na budownictwo i sprzęty ekologiczne

Oszczędność, ekologia i odpowiedzialność nie ominęły budownictwa. To nie tylko trendy, to także wspierane na wielu frontach przestawienie się na myślenie o kolejnych użytkownikach planety. Nie musimy jednak przekonywać się do niego tylko z wyższych pobudek, powody mogą być całkiem prozaiczne – są nimi na przykład dopłaty.

Kto obsługuje dopłaty

W Polsce podmiotem zaangażowanym w promocję oszczędnościowych technologii w budownictwie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach swojego budżetu prowadzi on politykę dopłat do kredytów na inwestycje, które mają przynieść ulgę środowisku naturalnemu.

Prace budowlaneOprócz jednostki rządowej nie brakuje też jednostek samorządowych, które prowadzą realizowane za pomocą funduszy unijnych (zazwyczaj z Regionalnych Programów Operacyjnych) projekty promujące budownictwo ekologiczne i oszczędności. Najlepiej sprawdzić listę takich przedsięwzięć na stronach internetowych naszej gminy lub sołectwa albo też udać się do odpowiedniego urzędu w celu zasięgnięcia informacji.

Program domu energooszczędnego

Pierwszym z możliwych sposobów na uzyskanie funduszy na spłatę zaciągniętego kredytu jest dopłata do budowy domu pasywnego lub energooszczędnego lub zakupu mieszkania w podobnej technologii. W chwili obecnej nie można mówić o wielu zgłoszeniach do tego programu, choćby ze względu na niewielką ilość banków udzielających owe kredyty, a także ze względu na konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji. Warto jednak zainteresować się tą ofertą, ponieważ stanowi dobry impuls do wybrania rozwiązania zapewniającego zwrot inwestycji w ciągu kilkunastu lat.

Pierwszą kategorią, w której można ubiegać o dopłatę, jest dom pasywny. Nie ma definicji takiego domostwa, jednak wedle wytycznych europejskiej normy EUco o domu zrealizowanym w technologii pasywnej możemy mówić, gdy energia zużyta do ogrzania wynosi poniżej 15 kWh/m²przez rok. Dla porównania, przeciętne Betoniarkazapotrzebowanie cieplne domu budowanego w sposób tradycyjny wynosi niemalże 120 kWh/m², co będzie coraz bardziej odczuwalne wraz z rosnącymi cenami energii cieplnej. Domy pasywne będziemy oznaczać za pomocą hasła NF15, a oznaczenie NF40 odnosi się do domu energooszczędnego, który, jak łatwo się domyślić, zużywa poniżej 40 kWh/m² przez rok.

Obecnie górne granice dopłat kształtują się następująco:

- dla indywidualnych inwestorów budujących domy jednorodzinne w technologii NF15 suma wynosi 50 000 złotych brutto,
- dla indywidualnych inwestorów budujących domy jednorodzinne w technologii NF40 suma wynosi 30 000 złotych brutto.

Dla kupujących mieszkania sumy te wynoszą:

- dla budynku spełniającego wymagania energetyczne NF 15 suma wynosi 16 000 złotych brutto,
- dla budynku spełniającego wymagania energetyczne NF 40 suma wynosi 11 000 złotych brutto.

Niestety, ze względu na dość skomplikowaną procedurę i cały szereg wymogów dla inwestorów, program nie cieszy się zbytnią popularnością. Pamiętajmy też, że od uzyskanej sumy należy zapłacić podatek dochodowy, nie zwalnia nas też ona z kosztów obsługi kredytu.

Program dopłaty do kolektorów

Znacznie większa popularnością cieszy się program NFOŚiGW dotyczący urządzeń zasilanych energią słoneczną. Na kolektory również potrzebujemy uzyskać kredyt, jednak jego realizacja za sprawą większej sieci zainteresowanych banków oraz przejęcia przez nie części dokumentacji zostawia znacznie więcej miejsca na dowolność w przeprowadzaniu instalacji takich urządzeń.

Podczas ubiegania się o kredyt na montaż kolektorów należy skorzystać z opcji dopłaty do urządzeń, a następnie dostarczyć wymagane dokumenty. Po uzyskaniu kredytu musimy przedstawić rachunek oraz faktury za zrealizowaną instalację kolektorów, która zostaje przekazana do Funduszu. Ten przelewa wnioskowaną sumę na poczet spłaty kredytu do banku. Tutaj również musimy liczyć się z podatkiem od dochodu oraz obsługą kredytu, co obniża obiecywaną przez NFOŚiGW dopłatę w wysokości 45% kosztów inwestycji do 20%. Mimo tego ponad 60 000 użytkowników zdecydowało się na zainstalowanie kolektorów słonecznych mimo niezbyt korzystnych warunków do zbierania energii solarnej w Polsce.

Podczas szukania możliwości obcięcia kosztów budowy warto myśleć nie tylko o krótkotrwałych zyskach w postaci dotacji i dopłat, ale także o oszczędnościach zwracających się po kilku latach użytkowania.

Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Bezpieczna praca na rusztowaniu – o czym powinniśmy pamiętać?

Bezpieczna praca na rusztowaniu – o czym powinniśmy pamiętać?
Rusztowanie to nieodłączny element każdego placu budowy. Korzystając z niego, z pewnością jesteśmy świadomi tego, że powinniśmy zachować szczegó...
Czytaj więcej

Jakie rusztowanie wybrać?

Jakie rusztowanie wybrać?
Wyborem odpowiedniego dla siebie rusztowania zainteresowani są nie tylko właściciele budynków jednorodzinnych, dbający o świeży wygląd elewacji, ale t...
Czytaj więcej

Jakie kwestie reguluje Prawo budowlane

Jakie kwestie reguluje Prawo budowlane
Czym jest obiekt małej architektury? Kto może pełnić funkcję kierownika robót? Jakie czynności wykonać po wystąpieniu katastrofy budowlanej? Te i wszy...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Dopłaty na budownictwo i sprzęty ekologiczne