Produkty

Jak podłączyć sieć wodociągową

Jak podłączyć sieć wodociągową

O podłączeniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do naszego domu musimy pomyśleć jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Instalacja jest bowiem procesem kilkuetapowym, a jej szczegóły zależą od lokalnych zwyczajów w gminie.

jak przyłączyć sieć wodociągowąPrzygotowując się do budowy, pierwsze kroki skierujmy do starostwa powiatowego, gdzie w wydziale geodezji przyłącze zostanie naniesione na mapę do celów projektowych. Następnie udajemy się do naszego gminnego zakładu wodociągowego. Tam dowiemy się, co musimy zrobić w celu wykonania przyłączy. Niekiedy będziemy musieli tylko zapłacić. Problemy się zaczynają, gdy to na naszych barkach spoczywa obowiązek koordynacji całego procesu. Dobra wiadomość jest taka, że samodzielna budowa polegająca na zlecaniu kolejnych etapów innym wykonawcom może nas kosztować mniej.

Dokumenty potrzebne do złożenia

Wybieramy się do zakładu wodno-kanalizacyjnego w rejonie, do którego należy nasza działka. Musimy ze sobą zabrać dokumenty:

- dokument potwierdzający prawo własności działki,

- mapę do celów projektowych, na której geodeci w starostwie zaznaczyli przyłącze – niekiedy wymagane są dwa egzemplarze,

- wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę (często można go wydrukować ze strony internetowej zakładu, ewentualnie pobrać na miejscu),

- dokument, w którym określamy rodzaj nieruchomości i szacowane zużycie wody i ścieków.

Tam wydane nam zostaną warunki zaopatrzenia w wodę, na co będziemy czekać od dwu tygodni do miesiąca. Czasem możemy uzyskać to bezpłatnie, ale w większości gmin koszt wynosi ok. 100 zł.

W oczekiwaniu na wodę

Zakład wodociągowy wydaje nam szczegółowy opis miejsca i technicznych aspektów budowy przyłącza. Czasem konieczny jest też plan rozbudowy już istniejącej sieci wodociągowej. On również znajdzie się w dokumencie „Warunki zaopatrzenia w wodę”. Będzie tam także deklaracja dostarczenia wody oraz projekt przyszłej umowy.

Na tym etapie wybieramy specjalistę od projektowania sieci i instalacji wodnych. Na podstawie wytycznych z zakładu wodno-kanalizacyjnego opracuje on szczegółowy projekt techniczny przyłącza. Żeby mieć pewność, że jego plan zostanie zaakceptowany, specjalista potwierdza go w zakładzie, a także w starostwie. My również możemy się tym zająć – w zależności od umowy. Od momentu potwierdzenia projektu mamy trzy lata na wybudowanie sieci na jego podstawie.

Jeśli całą działkę uzbrajamy kompleksowo, nie musimy w starostwie zgłaszać odrębnie budowy przyłącza wodnego. Ale gdy budujemy osobno, wtedy ten obowiązek na nas ciąży. Zgłoszenie w starostwie jest jedynym wymogiem – nie trzeba już się starać o pozwolenie na budowę. Wyjątkiem od tej sytuacji jest konieczność prowadzenia prac przez szerokość drogi. Wówczas występujemy z prośbą o zgodę do policji oraz do zarządcy drogi.

Do starostwa zanosimy dokumenty:

- projekt przyłącza,

- projekt zagospodarowania działki uzgodniony ze specjalistą od zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- zgody właścicieli nieruchomości, przez którą będzie przyłącze przebiegać (muszą być potwierdzone przez notariusza).

Jeśli przez 30 dni urząd nie zwróci się do nas o uzupełnienie braków ani nie zgłosi zastrzeżeń, możemy rozpocząć pracę i poinformować o tym fakcie zakład wodno-kanalizacyjny. wężyk hydrauliczny

Co zrobić po wykonaniu przyłącza

Najtrudniejsze już za nami. Jeszcze przed zasypaniem wykopów musimy ponownie zwrócić się do urzędników z zakładu wodnego, żeby dokonali odbioru naszej instalacji i zezwolili na podłączenie do sieci. Wysłany specjalista zainstaluje wodomierz, spisze stan licznika i po dokonaniu inwentaryzacji  będziemy mogli podpisać umowę.

Z tej racji, że czeka nas intensywnie spędzony czas, warto wszystkie kroki dokładnie zaplanować, po kolei wykonywać i uzbroić się w cierpliwość. Nagrodą będzie należycie wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna.

 

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Jak wykonać przeniesienie instalacji wodnej?

Jak wykonać przeniesienie instalacji wodnej?
Jeśli planowany remont w budynku mieszkalnym ma na celu zmianę usytuowania łazienki lub inną modyfikację systemu wodnego, możemy wykonać jego przenies...
Czytaj więcej

Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych wykorzystywanych w instalacjach wodociągowych

Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych wykorzystywanych w instalacjach wodociągowych
 W instalacjach wodociągowych wykorzystujemy najczęściej cztery podstawowe rodzaje tworzyw sztucznych (PVC, PE, PB, PP). Wszystkie one mają pewne...
Czytaj więcej

Jak przyłączyć gaz ziemny - formalności

Jak przyłączyć gaz ziemny - formalności
Formalności związane z podłączeniem gazu ziemnego na danej działce reguluje prawo energetyczne. Aby móc ubiegać się o tego typu instalację na swojej p...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena
1 komentarz
08.08.2017
cena wodomierzy z kosmosu

Ocena i komentarz dla:

Jak podłączyć sieć wodociągową