Produkty

Od czego zacząć budowę domu?

Od czego zacząć budowę domu?

Chcemy mieć własny dom? Przygotujmy się na wędrówkę po urzędach. Papierkowa część jest całkiem pokaźna, ale niech nie zrazi nas liczba wszystkich dokumentów, które trzeba złożyć. Po pierwszym etapie – niekiedy frustrującym – przyjdzie czas na prace budowlane. Te, z dobrą ekipą, powinny pójść całkiem sprawnie.

tablica informacyjna inwestoraKrok 1: Wszystko co trzeba załatwić przed pozwoleniem na budowę

Rozpoczynamy od tego, czy działka, która do nas należy, znajduje się na terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Taką informację otrzymamy w wydziale architektury urzędu gminy.

Następnie udajemy się po mapkę geodezyjną. Będzie ona niezbędna do celów projektowych. Aby była ona ważna, koniecznie musi zostać zaktualizowana przez geodetę, koszt to około 1200 zł.

W tym samym czasie składamy wnioski w lokalnych przedsiębiorstwach - energetycznym, gazowym i wodno-kanalizacyjnym – w celu określenia warunków budowy przyłączy, gwarantujących dostawę mediów. Będzie nam tutaj niezbędny dokument potwierdzający prawo własności danego gruntu.

Wreszcie, możemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Tutaj konieczne będą następujące dokumenty: wniosek (formularz III/1A) wg urzędowego wzoru (prawdopodobnie innego dla każdej gminy (miasta), 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz oświadczenie (formularz III/3) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pozwolenie na budowę to dopiero pierwszy krok do tego, żeby móc na dobre rozpocząć prace w kierunku budowy domu. Jeden dokument nie umożliwia nam bowiem rozpoczęcia prac. Najpierw konieczne będzie załatwienie kilku innych formalności.

Krok 2: Najważniejsza osoba na budowie – kierownik

Szukając odpowiedniej osoby, która miałaby pełnić rolę kierownika na naszej budowie, pamiętajmy, że nie wszyscy spełniają wymagania do pełnienia takiego stanowiska. Przede wszystkim, aby dana osoba mogła stać się człowiekiem zarządzającym naszym placem budowy, musi ona posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Czym właściwie zajmuje się kierownik? Wbrew pozorom jego praca wcale nie ogranicza się do wydawania poleceń swoim pracownikom. Ma on także inne bardzo ważne zadania do spełniania. Dba o należyty przebieg prac na budowie, tak aby były one zgodne z zapisami w prawie, ponadto dba także o bezpieczeństwo oraz poprawność techniczną wszystkich prac. Pamiętajmy, że zmiana kierownika, który nie do końca spełnia nasze oczekiwania, jest oczywiście możliwa. Jednakże idealna sytuacja to taka, w której nasz kierownik zajmuje się budową od początku do końca.

Krok 3: Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Wspomniany dokument składamy dokładnie na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Aby zaświadczenie miało rację bytu, należy dołączyć do niego informację, kto jest kierownikiem budowy, i zaświadczenie o tym, że osoba ta należy do izby samorządu zawodowego.

Krok 4: Dziennik budowy

Najpierw go kupujemy, później udajemy się z nim do starostwa powiatowego lub urzędu miasta (tam, gdzie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę) w celu rejestracji i opieczętowania go. Dopiero wtedy nasz dziennik budowy ma rację bytu. Kto zajmuje się naszym dziennikiem? Oczywiście kierownik budowy oraz inne osoby upoważnione do przeprowadzania prac na budowie, w tym: geodeta, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego.ubijarka

Krok 5: Tablica

Nie szkolna, ale tablica informacyjna, która powinna zostać umieszczona na naszej budowie w widocznym miejscu. Na takiej tablicy powinny się znaleźć następujące dane: numer pozwolenia na budowę, dane adresowe, dane kierownika budowy, projektanta oraz inwestora, a także numery telefonów alarmowych.

Krok 6: Geodeta

Ten powinien wytyczyć obiekty w terenie. Obowiązek ten dotyczy każdego obiektu budowlanego, który musi być poświadczony pozwoleniem na budowę. Po ukończonej pracy geodeta powinien poświadczyć ją odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Surowe wnętrza - cegła klinkierowa w salonie

Surowe wnętrza - cegła klinkierowa w salonie
Chociaż cegły klinkierowe nadal bardzo chętnie są wykorzystywane do tworzenia odpornych na pogodę elewacji, to także projektanci wnętrz coraz częściej...
Czytaj więcej

Jak wykonać ścianę z cegieł?

Jak wykonać ścianę z cegieł?
Ściana z cegieł to jeden z najbardziej popularnych sposobów na oryginalne wykończenie wnętrza. Czy łatwo uzyskać taki efekt? Sposobów jest kilka, poni...
Czytaj więcej

Cegła klinkierowa na ścianie w kuchni

 Cegła klinkierowa na ścianie w kuchni
Dlaczego cegła klinkierowa to materiał, który bardzo chętnie stosujemy w domowych wnętrzach? Przede wszystkim sprawia, że pomieszczenie nabiera niebyw...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Od czego zacząć budowę domu?