Technologia betonu samozagęszczalnego

To obecnie jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, z jakimi możemy mieć do czynienia podczas wznoszenia różnego rodzaju budynków. Beton samozagęszczalny jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego budownictwa. Szybko i precyzyjnie wypełnia formę, bez konieczności mechanicznego wibrowania.

wylewanie betonu

Skład

Beton samozagęszczalny, podobnie jak tradycyjny, wytwarzany jest z wody i cementu. Odróżnia go jednak fakt posiadania wyjątkowo niskiego współczynnika w/c, który oznacza stosunek ilości wody do cementu. Charakterystyczna dla tego rodzaju mieszanki betonowej jest też większa ilość superplastyfikatora, czyli domieszki polepszającej jej właściwości. Przy produkcji betonu samozagęszczalnego używa się cementu wyłącznie wysokiej klasy, a także takich samych dodatków w postaci pyłu krzemionkowego.

Cechy

Jego cechą charakterystyczną jest możliwie niski punkt piaskowy, lepsza w porównaniu z tradycyjnym betonem odporność na warunki środowiskowe oraz, co najważniejsze – brak konieczności wibrowania mieszanki podczas jej układania. Beton samozagęszczalny rozpływa się pod własnym ciężarem, idealnie wypełniając formę. Tego rodzaju mieszanka umożliwia pełne zagęszczenie w elementach gęstrozbrojnych oraz tych o bardziej skomplikowanych kształtach. Uzyskiwany beton wyróżnia się przy tym dużą jednorodnością i szczelnością.

Czas, koszty i trudności

Zastosowanie takiego rozwiązania znacząco wpływa na jakość wykorzystywanego betonu, dzięki czemu może być on wykorzystywany jako beton architektoniczny oraz, co równie istotne – znacząco wpływa na obniżenie kosztów. Są one związane między innymi z rezygnacją ze żmudnego procesu wibrowania podczas układania betonu w szalunkach. Dzięki temu ekipy budowlane zyskują znacząco na czasie. Należy jednak pamiętać o tym, że beton samozagęszczalny jest produktem, który należy dokładnie nadzorować na każdym etapie technologicznym. Wynika to przede wszystkim z dużej wrażliwości na właściwości, a także skład betonu. Z tego względu proces tworzenia mieszanki samozagęszczalnej jest wciąż stosunkowo trudny w realizacji.

gładki beton

Zastosowanie

Beton samozagęszalny wykorzystywany jest w budownictwie przede wszystkim do wykonywania ław fundamentowych, a także ścian i stropów. Dzięki temu, że łatwo można uzyskać po jego zastosowaniu idealnie gładką powierzchnię, która wyróżnia się jednocześnie wysoką wartością estetyczną, beton samozagęszczalny wykorzystywany jest także jak beton architektoniczny. Użyto go, chociażby podczas budowy największego budynku na świecie Burdż Chalify, który wzniesiono w Dubaju na 829 metrów.

Data publikacji: 04.07.2015