Produkty

Najczęstsze błędy podczas planowania wentylacji i rekuperacji

Najczęstsze błędy podczas planowania wentylacji i rekuperacji

Wentylacja grawitacyjna, która od wieków dominowała w naszych budynkach, powoli ustępuje wentylacji mechanicznej. Dzięki tej ostatniej nie tylko skuteczniej wymieniamy powietrze na świeże, ale też mamy możliwość odzyskania energii cieplnej ze zużytego powietrza.

Oto najczęściej popełniane błędy powstające na etapie planowania budynku:

1. Pierwszym, podstawowym błędem jest niezaplanowanie w nowym budynku wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną zwaną rekuperatorem. Pozbawiamy Wentylacja domowasię tym sposobem ekonomicznego i ekologicznego rozwiązania. Planowany budynek straci na wartości i bieżących kosztach eksploatacyjnych.

2. Niewykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej. Podczas planowania wentylacji i rekuperacji bardzo ważny jest projekt, w którym pojawi się dobre zbilansowanie potrzeb i możliwości wentylacyjnych budynku oraz określona zostanie najwłaściwsza wydajność urządzeń. Niezbędne jest szczególnie zaplanowanie właściwego miejsca montażu rekuperatora, czerpni i wyrzutni powietrza, anemostatów oraz trasy prowadzenia przewodów. Muszą one uwzględniać obecność innych instalacji niezbędnych w planowanym domu. Jednoczesne zestawienie ich zawarte w projekcie ułatwi nam określenie przewidywanych kosztów materiałów oraz wykonawstwa, co ułatwi porównanie rożnych ofert.

3. Wykonanie instalacji niezgodne z projektem. Odstępstwa od założeń projektu mogą być kosztowne, a system wentylacji może nie spełnić naszych oczekiwań. Wystarczy, że zmienimy zaleconą w projekcie wydajność rekuperatora, a to będzie się przekładać na duże koszty energii. Podobnie – zmiana lokalizacji rekuperatora czy też średnic przewodów albo skomplikowanie ich przebiegu spowodują wzrost awaryjności, poziomu hałasu oraz kosztów eksploatacji.

4. Brak izolacji na przewodach wentylacyjnych sprawia, że przewody „pocą się”. Z zimnego powietrza dostarczanego z zewnątrz wykrapla się para wodna (szczególnie na odcinku od czerpni do rekuperatora). Skropliny mogą wnikać w ocieplenia czy obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i niszczyć je. Dlatego warto przewody te ocieplić 2-3 centymetrową warstwą wełny mineralnej lub pianki kauczukowej. Można także ułożyć kanały z płyt z wełny, co dodatkowo wygłuszy system wentylacyjny. Dostępne na rynku są także kanały z tworzyw sztucznych oraz z aluminium.

5. Oszranianie wymiennika ciepła – następuje wówczas, gdy na zewnątrz jest niska temperatura, a para z ciepłego powietrza usuwanego z wnętrz skrapla się Wentylator czasowytworząc szron. Szron zatyka kanały w wymienniku i ogranicza przepływ powietrza. Warto więc zastosować nagrzewnicę wstępną zasilaną prądem albo wyposażyć urządzenie w system odmrażający wymiennik. Odmrażanie może wówczas następować dzięki wyłączeniu jednego z wentylatorów albo przez okresową redukcję obrotów wentylatora nawiewnego. Można w tym celu zastosować także np. gruntowy wymiennik ciepła, który z rur ułożonych w ziemi dostarcza zimą wstępnie podgrzane powietrze.

6. Brak odpowiedniego sterownika. Ręczne regulowanie temperatury, wilgotności czy sprawdzanie poprawności działania instalacji może okazać się uciążliwe i zawodne. W czasie nieobecności domowników wystarczy ustawienie minimalne (dyżurne). Warto zastosować nowoczesny sterownik, który można zaprogramować na dobowy cykl działania. Będzie on automatycznie reagował na zmiany i sygnalizował o uszkodzeniach czy konieczności przeglądu instalacji.

7. Brak przewidywania obecności innych urządzeń. Możemy spotkać się z problemami, gdy zechcemy zainstalować w domu z mechaniczną wentylacją np. kominek albo gazowy kocioł grzewczy. System wentylacji mechanicznej przy szczelnych przegrodach nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości powietrza dla tradycyjnego kominka czy też zwykłego kotła gazowego. Musimy wówczas zastosować wkład kominkowy z odpowiednim doprowadzeniem do niego powietrza z zewnątrz specjalnym kanałem. Jeśli chodzi o gazowy kocioł grzewczy, to sprawdzi się jedynie taki, który posiada zamkniętą komorę spalania i nie czerpie powietrza z pomieszczenia. Odpowiednie będą też wszelkie kotły kondensacyjne, które pobierają powietrze bezpośrednio z zewnątrz za pomocą specjalnego układu rur.

Data publikacji: 28.01.2016
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Wentylacja hybrydowa – kiedy ją zastosować?

Wentylacja hybrydowa – kiedy ją zastosować?
Wentylacja hybrydowa oznacza funkcjonalne połączenie zalet wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej użytkowanych w budynkach mieszkalnych. Skutecznie p...
Czytaj więcej

Jak doprowadzić zimne powietrze do kominka?

Jak doprowadzić zimne powietrze do kominka?
Aby kominek skutecznie ogrzewał pomieszczenie, w którym został zbudowany, a nie tylko spełniał funkcję dekoracyjną, konieczne będzie dostarczenie pale...
Czytaj więcej

Jak uniknąć „efektu termosu”?

Jak uniknąć „efektu termosu”?
Chęć dodatkowego zaizolowania ścian budynku i uzyskania efektu porównywalnego z energooszczędnością domów pasywnych wywołuje obawy inwestorów o warunk...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Najczęstsze błędy podczas planowania wentylacji i rekuperacji