Sposoby spawania metali

Spawanie to proces spajania metali, który jest możliwy dzięki użyciu ciepła, nadtapianiu bądź też zastosowaniu specjalnego środka spawalniczego. To te czynniki w głównej mierze determinują konkretne sposoby spawania. Każdy z nich posiada swoje właściwości, pozwalające na łączenie różnego rodzaju materiałów i zastosowanie ich w konkretnym obszarze.

spawaniespawaniespawaniespawanie

Spawanie łukowe

To jedna z najpowszechniej stosowanych metod spawania, wykorzystywana w ślusarstwie, produkcji przemysłowej czy nawet kowalstwie artystycznym. Pozwala łączyć duże elementy metalowe dzięki generowaniu bardzo wysokiej temperatury, wynoszącej minimalnie 3000 stopni Celsjusza. Ciepło to wytwarzane jest w łuku elektrycznym między elektrodą a częścią roboczą. Spawanie elektrodą otuloną pozwala na swobodne łączenie stali, żelaza, stopów miedzy, glinu czy niklu – w tym także materiałów nierdzewnych.

Spawanie łukowe w osłonie gazowej

W tej metodzie również wykorzystywany jest łuk elektryczny, wytwarzany pomiędzy elektrodą a spawanym materiałem. Kluczową rolę odgrywa jednak strumień gazu osłonowego, który chroni łuk oraz jeziorko ciekłego metalu. Rozróżnić możemy 3 sposoby spawania łukowego w osłonie gazowej:

- MIG oraz WIG, czyli spawanie w gazie obojętnym, używane do metali nieżelaznych i stopów takich jak aluminium i miedź,

- a także MAG, czyli spawanie w gazie aktywnym, używane głównie do łączenia stali konstrukcyjnych.

Spawanie łukiem krytym

To sposób, który wykorzystuje się często do automatycznego łączenia metali na specjalnych liniach spawalniczych. Zastosowanie tej metody pozwala na swobodne napawanie, spawanie blach o dużej grubości (powyżej 10 milimetrów) oraz jest niezastąpione przy montażu dużych konstrukcji stalowych. Materiały łączone są przy użyciu elektrody w otulinie, którą stanowi granulowany proszek. Proces ten może być realizowany zarówno ręcznie, jak i automatycznie.

lutownica castoramalutownica castoramalutownica castoramalutownica castorama

Spawanie drutem rdzeniowym samoosłonowym

Ta metoda jest z kolei najczęściej wykorzystywana w przemyśle stoczniowym, gdzie niezbędny jest proces spawania wielu konstrukcji stalowych. Jednocześnie stanowi ona jeden z łatwiejszych i wydajniejszych sposobów spawania, dzięki temu, że nie wymaga częstej wymiany elektrody. W przeciwieństwie do metod MIG, MAG i WIG, łączenie metali odbywa się bez udziału gazu osłonowego.

Pozostałe

Do czynienia mamy również z nieco mniej powszechnymi sposobami. Zaliczyć do nich możemy chociażby metodę spawania hybrydowego, które stanowi połączenie spawania łukowego i laserowego, oraz metodę plazmową, która polega na ogniskowaniu łuku elektrycznego. Samo spawanie laserowe, które wykorzystuje stapianie wiązką promieni laserowych, znane jest przede wszystkim z produkcji wielkoseryjnych. Z kolei metale, których nie możemy połączyć żadną inną metodą (np. wolfram-miedź i niob-miedź), możemy zespolić za pomocą spawania elektronowego. Do najmniej popularnych metod zaliczymy natomiast spawanie elektrogazowe, łukowo-wodorowe, termitowe i żużlowe.

Data publikacji: 05.07.2015