Produkty

Dokumenty niezbędne przy wprowadzaniu się do nowego domu

Dokumenty niezbędne przy wprowadzaniu się do nowego domu

Moment, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że zakończenie budowy naszego domu jest już bardzo blisko, to wielka ulga. Nie możemy się doczekać przekroczenia progu i wniesienia walizek z rzeczami. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze szereg formalności, a zamieszkanie bez uzyskania zgody może się wiązać z wysoką karą pieniężną.

opracowywanie dokumentacjiNajważniejsze dokumenty

Jeszcze w trakcie trwania budowy powinniśmy mieć na uwadze takie dokumenty jak: częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych, protokoły odbioru i sprawdzenia przyłączy i instalacji wewnętrznych (instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej, wentylacji i przewodów kominowych) oraz umowy z dostawcami mediów włącznie z protokołami odbioru przyłączy. Koszt zebrania tych bardzo istotnych dokumentów może nas wynieść od 150 do 500 zł. Nieco droższe, bo wynoszące od 300 do 800 zł jest świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli inaczej certyfikat energetyczny, który wskazuje źródła energii oraz poszczególne aspekty, na które jest zużywana. Równie ważna jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, tworzona przez wykwalifikowanego geodetę – należy pamiętać o tym, że dokument ten jest wydawany zazwyczaj dopiero po okresie miesiąca od momentu złożenia zlecenia i może nas kosztować od 1000 do 1500 zł.  

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

To jedna z najważniejszych formalności czekająca na nas przed wprowadzeniem się do nowego domu. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do wojewódzkiego lub powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Aby jego złożenie było możliwe, naszym zadaniem jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, do których należą:

1. Oryginał dziennika budowy;

2. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnego z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami obowiązującego prawa, a także doprowadzeniu do porządku terenu budowy;

3. Protokoły odbioru i sprawdzenia przyłączy i instalacji wewnętrznych, wentylacji i przewodów kominowych;

4. Geodezyjna inwentaryzację powykonawczą;

5. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; wykańczanie mieszkania

6. Kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

7. Kopia rysunków składających się na zatwierdzony projekt budowy.

Pozwolenie na użytkowanie

Niektóre budynki wymagają pozwolenia na użytkowanie, a uzyskanie takiego dokumentu wiąże się z wizytą i odbiorem przedstawiciela nadzoru budowlanego, który powinien odbyć się w ciągu 21 dni od wpłynięcia naszego wniosku o wydanie pozwolenia – ostatnim etapem jest wydanie specjalnej decyzji administracyjnej. Taka sytuacja jest konieczna, gdy chcemy zamieszkać w jeszcze nieukończonym domu bądź też taki obowiązek już wcześniej został na nas nałożony.

Do nowego domu możemy wprowadzać się po otrzymaniu zezwolenia na użytkowanie bądź też po 21 dniach od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeśli w tym czasie odpowiedni organ nie zgłosi żadnych przeciwwskazań). Wówczas powinniśmy otrzymać również specjalne potwierdzenie od właściwego urzędu, które będzie z kolei niezbędnym dokumentem do nadania numeru budynku oraz zameldowania w nowym miejscu.

Doradca Dział Ogród

Dział Ogród

Powiązane artykuły

Cyfry i litery – rodzaje i zastosowanie

Cyfry i litery – rodzaje i zastosowanie
Do znakowania posesji i budynków, a także mieszkań czy pokojów posłużą nam specjalne cyfry i litery. Jaki mamy wybór i gdzie zast...
Czytaj więcej

Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu

Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu
Przepisy dotyczące oznakowania domu są jasno określone w kilku dokumentach. Przygotowaliśmy skrót najważniejszych regulacji, który pozwa...
Czytaj więcej

Oznaczenia bram – jaki mamy wybór?

Oznaczenia bram – jaki mamy wybór?
Trwałe, czytelne oznaczenie bramy ułatwia zlokalizowanie innym naszego domu czy siedziby firmy. W jaki sposób możemy je wykonać? Gdzie najlepie...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Dokumenty niezbędne przy wprowadzaniu się do nowego domu