Produkty

Prawo sąsiedzkie w ogrodach

Prawo sąsiedzkie w ogrodach

Kiedyś kwestie dotyczące zabudowy rozstrzygano rzutami siekierą, a spory o miedzę trafiały na karty powieści. Dziś, mimo że zawarte w kilku artykułach, przepisy regulujące dobre stosunki sąsiedzkie nadal mogą budzić żywe emocje.

PłotZ punktu widzenia posiadacza ogrodu, najważniejsze kwestie poruszane są w artykułach 144-150 kodeksu cywilnego. Pierwszy z nich określa zasadę ogólną, w której właściciel w ramach wykonywania swojego prawa powinien powstrzymać się od czynności, które zakłócały by korzystanie z nieruchomości sąsiada ponad przeciętna miarę, wynikającą z przeznaczenia działki i stosunków miejscowych. Jest to dość ogólnikowo skonstruowany postulat, zanim jednak wrócimy do jego rozwinięcia, przyjrzyjmy się pozostałym przepisom.

Droga konieczna

Przepisy zawarte w artykułach 145 i 146 dotyczą wyznaczania tzw. służebności drogowej. Instytucja serwitutów, pochodząca jeszcze z prawa rzymskiego, zezwala właścicielowi działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej, zwrócić się do sąsiada o wytyczenie ścieżki przez jego nieruchomość. Taki trakt powinien zostać ustanowiony bez zbędnego uszczerbku dla terenu, przez który będzie przebiegać.

Owoce i gałęzie

Artykuły od 148 do 150 dość szczegółowo regulują kwestie, które rozpalały literackiego Rzędziana z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Prawo do opadłych owoców z drzew należy do tego, na którego działkę spadły, jednakże właściciel drzewa może wejść na ogród sąsiada w celu ich wcześniejszego zebrania z gałęzi. Jeśli wskutek tych działań wyrządzi szkody na obcym terenie, jest zobowiązany do ich naprawienia. W sytuacji, gdy gałęzie lub korzenie przechodzące z graniczącej działki zaczynają nas irytować lub wiszące owoce są już dojrzałe, możemy wyznaczyć naszemu sąsiadowi termin do ich usunięcia. W przypadku niespełnienia owego terminu, możemy usunąć źródło naszego dyskomfortu samodzielnie.

Immisje

Płot sztachetowyTyle kodeks, jednakże na ogół stosowanego prawa składają się także ustalenia doktryny, które w tym wypadku skupiły się na niejasnym sformułowaniu o korzystaniu z prawa własności do nieruchomości „ponad przeciętną miarę”. By zmierzyć i rozróżnić efekty tego korzystania, wykształcono pojęcie immisji, czyli działania właściciela, którego skutki są odczuwalne u sąsiada. Na potrzeby rozważań, rozgranicza się:

- immisje bezpośrednie, które zasadzają się na przepływie przez przewody i podobne urządzenia płynów, gazów i pokrewnych na graniczącą nieruchomość,
- immisje pośrednie, które oznaczają uboczne efekty działalności, takie jak zapach, dźwięk, wibracje czy tamowanie dopływu światła.

Oprócz tego wyróżniamy także:

- immisje materialne, czyli te, które powodują przedostanie się cząsteczek na posesję sąsiada (woda, pył, popiół, a także dźwięk i hałas),
- immisje niematerialne, które naruszają poczucie estetyki, bezpieczeństwa, spokoju.

Immisje bezpośrednie są zakazane przez prawo na podstawie konstrukcji art. 140, który gwarantuje nienaruszalność własności, i są traktowane jak naruszenie przestrzeni. W pozostałych przypadkach do gry wchodzą właśnie czynniki podlegające interpretacji, czyli rzeczona „nadmierność” oraz miejscowe stosunki. W takich okolicznościach sprawy będą traktowane przed obliczem sądu indywidualnie, jeśli zajdzie potrzeba zaprzestania immisji.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem każdego takiego dylematu jest pozostawanie w zdrowych, sąsiedzkich stosunkach.

Data publikacji: 13.01.2016
Doradca Dział Ogród

Dział Ogród

Powiązane artykuły

Płot drewniany - jak go odnowić? 5 sprawdzonych porad

Płot drewniany - jak go odnowić? 5 sprawdzonych porad
Drewniany płot będzie latami zdobił Twoją posesję, o ile dobrze o niego zadbasz. W przeciwnym razie nie tylko straci atrakcyjny wygląd, ale też się ze...
Czytaj więcej

Odświeżanie lamelowego płotu krok po kroku

Odświeżanie lamelowego płotu krok po kroku
Ogrodzenie lamelowe stanowi świetny sposób na estetyczne, a przy tym funkcjonalne wykończenie posesji wokół domu. Aby jednak płot z czas...
Czytaj więcej

Altanka ogrodowa – jak zabudować jej ściany?

Altanka ogrodowa – jak zabudować jej ściany?
Altanka ogrodowa wyznacza strefę wypoczynkową, w której w czasie ciepłych dni i wieczorów spędzamy wiele czasu. Podstawowe projekty altanek ogrodowych...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Prawo sąsiedzkie w ogrodach