Produkty

Wszystko o podziale działki

Wszystko o podziale działki

Jesteśmy właścicielami dużej działki, którą chcielibyśmy podzielić na mniejsze. Oczywiście podział taki może być dla nas bardzo opłacalny. Sprzedaż mniejszej działki po pierwsze będzie dużo łatwiejsza, a po drugie cała inwestycja po sprzedaży okaże się dużo bardziej dochodowa.

mierzenie działki do podziałuOczywiście podziału działki nie dokonujemy my, ale odpowiednio przygotowane do tego osoby. W jaki sposób należy starać się o taki podział i ile on kosztuje?

Oto poszczególne kroki, które musimy podjąć.

Składamy wniosek do urzędu gminy o podział nieruchomości

Sporządzamy do niego plan podziału naszej działki wraz z mapą zasadniczą oraz kopią mapy katastralnej. Tam znajdują się niezbędne do podziału elementy zagospodarowania terenu.

Plan możemy wykonać samodzielne, nie jest to jednak łatwe zadanie. Dlatego lepiej zlecić to geodecie (koszt to około 300-400 zł).

Dobrze przygotowany plan musi zawierać: granice naszej działki, oznaczenie pochodzące z ewidencji księgi wieczystej, granice projektowe do podziału gruntu, propozycje zapewnienia działkom dostępu do drogi publicznej.

Wniosek o zaopiniowanie planu działki wraz z podziałem

Wniosek ten składamy w urzędzie gminy w dziale geodezji i kartografii. Do kompletu dokumentów dołączamy dokumenty potwierdzające to, że jesteśmy właścicielami działki, oraz wypis z ewidencji gruntów, kopię decyzji o warunkach zabudowy, projekt (3 egzemplarze).

Projekt podziału działki

Jeśli wstępny projekt podziału działki zostanie zatwierdzony, umożliwia to dalsze działania, w tym stworzenie właściwego projektu podziału nieruchomości. Wykonuje go oczywiście geodeta, który ma do tego odpowiednie uprawnienia. Musi on uzyskać klauzulę o zgodności ze sztuką opracowywania takiej dokumentacji. Na tej podstawie dokumenty dotyczące podziału działki będzie można później przydzielić do zasobu, który stanowi podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu całego projektu. Koszt wykonania takiego projektu to około 2 000 zł.

Wniosek o podział nieruchomości geodeta

Składany jeszcze raz do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dołączamy do niego komplet dokumentów wspomnianych wcześniej. Po zaakceptowaniu wniosku oraz ostatecznej decyzji pojawiają się wyodrębnione ewidencyjnie działki gruntu, dla których mogą być założone odrębne księgi wieczyste. Gdyby grunt nie został podzielony geodezyjnie, można by było sprzedać w przyszłości tylko udział w prawie własności czy użytkowania wieczystego.

Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej zleca się na wniosek właściciela podzielonego gruntu. Występuje on o założenie nowych ksiąg dla wydzielonych działek (opłata 60 zł za każdą) i wpisanie prawa własności do nich (koszt 200 zł). Do wniosku dołącza się decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Na wniosek właściciela nieruchomości geodeta oznacza na działce nowe punkty graniczne, potem sporządza protokół. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku wspomnianych czynności podlegają włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Data publikacji: 03.12.2014
Doradca Dział Ogród

Dział Ogród

Powiązane artykuły

Jaki materiał wybrać na ogrodzenie domu?

Jaki materiał wybrać na ogrodzenie domu?
Projekt ogrodzenia powinien być dobrze przemyślany w każdym aspekcie. Warto pamiętać o tym, że płot wraz z bramą i furtką nie tylko chroni naszą poses...
Czytaj więcej

Montaż ogrodzenia – instrukcja krok po kroku

Montaż ogrodzenia – instrukcja krok po kroku
Ogrodzenie pełni na naszej działce wiele funkcji. Zarówno zabezpiecza teren, jak i estetycznie go wykańcza. Wyróżniamy ogrodzenia: metal...
Czytaj więcej

Jak wybrać działkę budowlaną

Jak wybrać działkę budowlaną
To, o czym musimy pomyśleć, zanim rozpoczniemy budowę domu, to działka budowlana. Jest to teren, na którym stanie nasz budynek i gdzie spędzimy długie...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Wszystko o podziale działki