Jak chronić drewno budowlane przed korozją biologiczną?

Drewno to materiał, z którego powstaje nie tylko wiele przedmiotów codziennego użytku, ale również znaczna liczba dużych konstrukcji, takich jak meble, tarasy, altanki, a także budynki mieszkalne. To właśnie one w dużej mierze narażone są na biodegradację. Jak uchronić przed nią drewno budowlane?

impregnowanie drewna

Przyczyny korozji biologicznej drewna

Do niszczenia elementów drenowanych na skutek korozji biologicznej przyczyniają się w głównej mierze czynniki przyrodnicze, takie jak np. grzyby, glony i porosty oraz działalność owadów i gryzoni. Do całkowitego rozkładu surowca może dojść nawet w przeciągu kilku lat, jeśli zajdą odpowiednie ku temu warunki. Aby uchronić elementy naszej architektury przed tym zjawiskiem, niezbędne jest zabezpieczanie drewna, które obejmuje zarówno zabiegi prewencyjne, jaki i mające za zadanie zwalczyć występujące już zagrożenie.

Metody ochrony drewna przed biodegradacją

Pierwszy etap ochrony drewna przed korozją ma miejsce jeszcze w lesie, gdzie dba się nie tylko o właściwy skład gatunkowy i higienę lasu, ale również o odpowiednie terminy wycinki oraz wywożenia drzew, a także odpowiednie przechowywanie w tartaku.

W celu ochrony drewna stosuje się również liczne preparaty dekoracyjno-ochronne, a także środki biobójcze, które zatruwają jego strukturę. Jedne z nich wykorzystuje się zapobiegawczo, inne natomiast można zastosować także w celu uzdrowienia porażonego korozją drewna.

Celem prewencyjnego użycia preparatów impregnujących jest więc zatrucie tkanki drewna, która stanowi pożywienie dla licznych mikroorganizmów i szkodników. Dodatkowo środki takie ograniczają ryzyko rozkładu drewna poprzez pogarszanie warunków rozwoju niszczycielskich mikroorganizmów.

Rodzaje impregnacji

Wśród impregnacji drewna różnymi środkami wyróżnić można dwa jej rodzaje:

- impregnację powierzchniową,

- impregnację wgłębną.

Pierwsza z nich polega na wniknięciu preparatów jedynie w wierzchnią warstwę drewna, która nie przekracza 5 mm. Zalicza się tutaj metody takie jak smarowanie, opryskiwanie czy krótkotrwałe kąpiele.

Impregnacja wgłębna ma z kolei na celu wprowadzenie preparatu ochronnego nawet na głębokość kilkunastu milimetrów w głąb surowca. Stosuje się w tym wypadku metody wykorzystujące działanie ciśnienia lub dyfuzji, np. metodę Cobra, nawiercania otworów czy iniekcji zastrzykowej. W tym przypadku szczególne znaczenie ma wilgotność drewna, od poziomu której zależy wybór odpowiedniej metody.

bejcowanie desek drewnianych

Preparaty do impregnacji

Do ochrony drewna budowlanego przed korozją biologiczną wykorzystuje się różne środki, których działanie jest różnorakie i utrzymuje się przez określony czas, stopniowo słabnąc. Z tego powodu nierzadko wymagane jest powtórne przeprowadzanie impregnacji. Na rynku dostępne są także preparaty, które pełnią równocześnie dwie funkcje: ogniochronną oraz biochronną i są nazywane wielofunkcyjnymi. Wśród różnorodnych preparatów wykorzystywanych do ochrony drewna budowlanego znajdują się emulsje woskowe, lakiery akrylowe i poliuretanowe, lazury i farby na bazie wodnej, impregnaty solne, biobójcze i inne. Wszelkie produkty tego typu można podzielić na solne, rozpuszczalnikowe, olejowe i ochronno-dekoracyjne – charakteryzują się one różnymi właściwościami i wykorzystywane są zależnie od stosowanej metody impregnacji.

Data publikacji: 17.07.2015