Produkty

Ocieplenie na ociepleniu – jak to zrobić?

Ocieplenie na ociepleniu – jak to zrobić?

Jeśli chcemy odświeżyć wygląd i poprawić parametry ocieplenia wykonanego kilka lat temu, w wielu przypadkach możemy nałożyć na nie kolejną jego warstwę. O czym warto pamiętać podczas  wykonywania tego typu prac?

ocieplanie poddasza wełnąOcena stanu technicznego

Jeśli ocena stanu technicznego starego docieplenia wypadnie pozytywnie, zamiast je demontować i wymieniać na nowe, warto dodać do niego kolejną warstwę, czyli docieplić położone już ocieplenie. Zanim podejmiemy decyzję, potrzebne będzie dokładna ocena istniejącego systemu docieplenia oraz podłoża. W pierwszym etapie wykonawca powinien dokonać weryfikacji stanu bieżącej izolacji, jej nośności i stabilności. Jeśli doszło do odspojenia ocieplenia od ściany albo istnieje możliwość jego przemieszczenia – nie warto montować nowej warstwy.

Kolejną warstwę ocieplenia możemy nałożyć jedynie na spójnej i dobrze utrzymanej warstwie izolacyjnej. W kolejnym etapie powinniśmy dokonać analizy przekroju ocieplenia, tak aby ustalić, czy dokonano montażu danego systemu zgodnie z założeniami instrukcji technicznej i projektowej. Określamy także stan podłoża pod istniejącym ociepleniem. Najlepiej, aby tego typu czynności wykonywane były przez rzeczoznawcę, nawet jeśli ogląd zewnętrzny nie budzi większych wątpliwości.

Jakie docieplenie?

Po dokonaniu pozytywnej oceny stanu ocieplenia, powinniśmy zdecydować, jaki rodzaj izolacji należy położyć. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, nowe docieplenie powinno stanowić kontynuację poprzedniego. Jeśli zatem w dotychczasowym systemie zastosowano styropian, następna warstwa także powinna być wykonana ze styropianu. Kolejne docieplenie warstwy wełny powinno być z kolei wykonane z wełny mineralnej.

Jednakże całkowita grubość ocieplenia powinna być odpowiednio przeliczona w zależności od grubości muru i dotychczasowej warstwy. Po przekroczeniu pewnej granicy pogrubianie warstwy izolacyjnej staje się nieopłacalne. Ponoszone nakłady nie przyniosą już oczekiwanych oszczędności energii.

Pamiętajmy także, że do zastosowania jako kolejne ocieplenie nadają się systemy dociepleń posiadające aprobatę techniczną, w której zaznaczono, że można ich użyć jako drugi układ termoizolacyjny.

Mocowanie dociepleń

Przy docieplaniu istniejących już ociepleń wymagane jest z reguły mocowanie mechaniczne i dodatkowe klejenie. Zalecane jest tu użycie łączników z trzpieniem stalowym wkręcanym, zapewniających odpowiednią wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas eksploatacji. Łączniki powinny ułatwiać dokładny i kontrolowany montaż kolejnej warstwy izolacji termicznej.

Zastosowany łącznik powinien przechodzić przez wszystkie warstwy nowego oraz starego ocieplenia i zostać zakotwiony w podłożu. Głębokość zakotwienia łączników określa się na podstawie aprobaty technicznej łącznika oraz klasyfikacji podłoża (dokonanej podczas badań przekroju).nakładanie kleju na styropian

Liczba łączników przy tego typu pracach nie powinna być mniejsza niż 6 sztuk na 1 metr kwadratowy. Ostateczną decyzję odnośnie ich ilości i rozmieszczenia podejmuje projektant docieplenia. Miejsca szczególnie narażone na wiatry i nawałnice wymagać będą dodatkowego wzmocnienia poprzez zagęszczenia mocowań.

Nowa warstwa izolacji nie może zbytnio obciążać całości systemu ani też stwarzać zagrożenia uszkodzenia warstw zewnętrznych czy nawet odpadnięcia całości ocieplenia. Warto zatem w tym zakresie korzystać z ocen i wskazówek profesjonalistów.

Data publikacji: 05.11.2015
Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Czym jest izolacja termorefleksyjna?

Czym jest izolacja termorefleksyjna?
Pod hasłem izolacji termorefleksyjnej kryją się nowoczesne materiały budowlane wykorzystywane do termicznego oraz akustycznego izolowania budynków. Wy...
Czytaj więcej

Izolacyjne panele strukturalne jako budulec domów energooszczędnych

Izolacyjne panele strukturalne jako budulec domów energooszczędnych
Izolacyjne panele strukturalne, nazywane w skrócie SIP, to jeden z najnowocześniejszych produktów przemysłu budowlanego, który jest szczególnie atrakc...
Czytaj więcej

Jakie znaczenie ma izolacja niskodymowa?

Jakie znaczenie ma izolacja niskodymowa?
Izolacje niskodymowe charakteryzuje mniejsze wydzielanie trujących dymów wynikające z działania ognia w porównaniu do zwykłych rozwiązań. Nie dzieje s...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Ocieplenie na ociepleniu – jak to zrobić?