Produkty

Instalacje elektryczne w budynkach gospodarskich

Instalacje elektryczne w budynkach gospodarskich

Kurnik, altana, szklarnia, magazyn, suszarnia, stajnia – jeżeli jesteśmy właścicielami jednego z podobnych pomieszczeń, powinniśmy zadbać o to, by instalacja elektryczna, która się w nich znajduje, była bezpieczna. Nietypowe warunki czynią ją bowiem wyjątkowo narażoną na uszkodzenia i usterki.

SzklarniaW różnorodnych pomieszczeniach gospodarskich instalacje elektryczne powinny spełniać takie wymogi, które umożliwią bezpieczne korzystanie z nich, pomimo niesprzyjających warunków, jakie w nich panują. Należą do nich chociażby: duże ilości wody i wilgoć, stosowanie nawozów, środków chemicznych, zapylenie, duże powierzchnie przewodzące prąd (np. mokre, betonowe ściany czy podłogi), a także obecność w zasięgu ręki konstrukcji i elementów przewodzących prąd.

Wszystkie wymienione czynniki powodują, że instalacje elektryczne w tego typu miejscach powinny być starannie wykonane i przystosowane do konkretnych warunków. W innym wypadku zwiększa się ryzyko nie tylko uszkodzenia samej instalacji, ale także porażenia ludzi oraz zwierząt. W najgorszym przypadku może dojść do pożaru.

W pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta, gdzie istnieje uzasadnione ryzyko masowego ich porażenia, ogranicza się maksymalne dopuszczalne napięcie w Lampa halogenowaurządzeniach chroniących przed dotykiem pośrednim do 25 V prądu przemiennego oraz do 60 V prądu stałego. Wszelkie elementy instalacji elektrycznej znajdujące się w zasięgu zwierząt powinny być połączone ze sobą oraz przewodem ochronnym PE. Wszelkie urządzenia, które w razie potrzeby posłużą do awaryjnego odcięcia zasilania, należy montować w miejscach niedostępnych dla zwierząt, lecz łatwo osiągalnych dla ludzi.

W przypadku pomieszczeń ogrodniczych, jak wspomniane już szklarnie, najlepszą ochroną przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych. Zaleca się, by wyłącznikiem tego typu zabezpieczyć każdy obwód odbiorczy – najlepiej o niewielkich wartościach prądów wyzwalających. Należy dobrać je tak, by nie następowały wyłączenia zasilania na skutek normalnej pracy urządzeń. W przypadku obwodów gniazd wtyczkowych oraz obwodów odbiorczych prąd znamionowy wyzwalający wyłącznik powinien być nie większy niż 30 mA.

Dodajmy, ze urządzenia montowane w pomieszczeniach gospodarskich powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP35.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Jak zamaskować kable w mieszkaniu?

Jak zamaskować kable w mieszkaniu?
Im więcej sprzętów w naszym domu, tym bardziej przeciążone są obwody elektryczne i tym więcej kabli plącze nam się pod nogami, szczególnie w okolicach...
Czytaj więcej

Instalacja przewodów – uchwyty szybkiego montażu i peszle

Instalacja przewodów – uchwyty szybkiego montażu i peszle
Uchwyty szybkiego montażu przeznaczone są przede wszystkim do mocowania różnego rodzaju przewodów do danej powierzchni – może być nią zarówno po...
Czytaj więcej

Jak pozbyć się nieestetycznych kabli w Twoim salonie?

Jak pozbyć się nieestetycznych kabli w Twoim salonie?
Nieestetyczne kable w salonie, czyli reprezentacyjnym pomieszczeniu mieszkania, to problem, z którym boryka się wiele osób. Jest jednak kilka rozwiąza...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Instalacje elektryczne w budynkach gospodarskich