Produkty

Normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

Normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

Instalacja elektryczna znajduje się w każdym domu. W czasie remontu oraz modernizacji mieszkania bardzo często konieczna jest jej rozbudowa. To wówczas planujemy rozmieszczenie gniazd, punktów świetlnych oraz wyłączników. Należy jednak pamiętać, że prąd, który dociera do gniazdka, przechodzi przez wiele odcinków i urządzeń znajdujących się pomiędzy linią elektryczną a odbiornikiem.

normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznegoPrąd, który dochodzi do naszego budynku, to tak zwane odgałęzienie, nazywane inaczej przyłączem.

Może być ono przeprowadzane górą, czyli napowietrznie, lub pod ziemią tzw. przyłączem kablowym. W rezultacie prąd dochodzi do złącza, czyli wewnętrznej linii zasilającej. Aby złącze działało poprawnie, konieczne jest dostosowanie mocy bezpieczników głównych do maksymalnego obciążenia instalacji. Złącze zwykle umieszczamy na zewnętrznej ścianie budynku lub w skrzynce zamontowanej tuż przy ogrodzeniu, przy nim montujemy także licznik energii elektrycznej, który umożliwia nam rozliczenie zużycia prądu. Urządzenia znajdujące się pomiędzy licznikiem a linią elektryczną są plombowane. Możliwość dostępu do nich mają wyłącznie pracownicy danego dostawcy energii.

Aby przyłącze mogło zostać uznane za prawidłowe, powinno być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez rejonowy zakład energetyczny. Dotyczą one sposobu wykonania przyłącza, umiejscowienia licznika, rodzaju bezpieczników.

Rozdzielnica główna czyli skrzynka rozdzielająca obwody

Do rozdzielnicy podłącza się przewody, które doprowadzają prąd do grup lub pojedynczych urządzeń. Aby obwód mógł być uznany za bezpieczny, powinien być wyposażony w wyłącznik nadprądowy. Im więcej posiadamy obwodów, tym większe szanse na ich szybkie wyłączenie podczas awarii. Duża liczba obwodów to również ochrona przed przeciążeniem. Norma bezpieczeństwa zakłada, że jeden obwód nie powinien zasilać więcej niż 10 gniazd wtykowych, ponadto sprzęty o dużej mocy, takie jak kuchenki elektryczne bądź pralki powinno się zasilać z osobnych obwodów. Warto także wspomnieć o obwodach trójfazowych, tzw. siłach, które wspomagają pracę kotłów elektrycznych bądź hydroforów. Bezpieczna instalacja elektryczna to taka, która zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia.

Przewody zasilające, czyli doprowadzamy prąd do żyrandoli i gniazd

To, jaki przewód zamontujemy, zależy przede wszystkim od sposobu prowadzenia instalacji oraz obciążenia dla obwodu. Zwykle przewody prowadzone są w elastycznych rurkach bezpośrednio w ścianach. Tzw. instalacja podtynkowa wydaje się być najbardziej skuteczna, ponieważ podczas jej awarii bardzo szybko można wprowadzić dodatkowe przewody do rurek.wyłącznik nadprądowy

Podstawowa zasada tworzenia instalacji zakłada prowadzenie ich po liniach prostych, a każde odgałęzienie powinno odchodzić prostopadle. Instalacja elektryczna budynku powinna mieć swoje odzwierciedlenie w planie domu lub mieszkania, dzięki czemu podczas rozbudowy budynku lub podczas prac wnętrzarskich szybko będziemy mogli zlokalizować przebieg kabli.

Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza

Mamy tutaj na myśli łazienki lub kuchnie – w tych pomieszczeniach gniazda zakłada się na wysokości od 1 do 1,4 m. Powinny być one hermetyczne oraz wyposażone w styk ochronny. Zgodnie z normą bezpieczeństwa gniazda nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 60 cm od krawędzi wanny lub brodzika.

Aby podnieść bezpieczeństwo swej instalacji, warto pamiętać o zabezpieczeniach przed bezpośrednim kontaktem z prądem. Wyłączniki różnicowoprądowe reagują na różnicę w obwodzie elektrycznym w ciągu 10 milisekund.

Pamiętajmy, że bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej to nie tylko jej odpowiednie wykonanie, ale również zabezpieczenie przed pożarem i porażeniem.

Data publikacji: 10.02.2016
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Najczęstsze zagrożenia elektryczne

Najczęstsze zagrożenia elektryczne
Elektryczność to nieodzowny element naszej codzienności – stykamy się z nią niemal na każdym kroku. Może ona jednak stanowić duże zagrożenie, zw...
Czytaj więcej

Gdy instalacja elektryczna jest przeciążona

Gdy instalacja elektryczna jest przeciążona
W naszych domach korzystamy z różnorodnych sprzętów AGD. I chociaż wpływa to pozytywnie na poziom komfortu życia, to inaczej jest w przypadku instalac...
Czytaj więcej

Instalacja elektryczna w drewnianych konstrukcjach

Instalacja elektryczna w drewnianych konstrukcjach
Zamontowanie instalacji elektrycznej w drewnianej konstrukcji wymaga szczególnej ostrożności. Ewentualny pożar w warunkach dogodnych do rozprzestrzeni...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego