Produkty

Jak konserwować kocioł?

Jak konserwować kocioł?

Konserwacja kotła jest niezbędna do jego bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym, ale ma miejsce również w miesiącach, kiedy ogrzewanie budynku nie jest konieczne. Właśnie wtedy z racji niskiej temperatury instalacji grzewczej możemy wykonać czynności niemożliwe do przeprowadzenia, kiedy wypełnia ją gorąca woda cyrkulująca między kotłem a grzejnikiem.

Redukcja kwadrat-koło Wadex 134 x 145/160 
 Redukcja kwadrat-koło Wadex

Jak ograniczyć prace konserwacyjne przy kotle?

Przede wszystkim warto tak korzystać z urządzenia grzewczego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii samego kotła, uszkodzenia przewodów odprowadzających spaliny i przewodu kominowego. Podstawową kwestią jest użytkowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, a więc dobranie odpowiedniego rodzaju paliwa o dobrej jakości. Nie wszystkie kotły węglowe zdolne są do osiągnięcia wymaganej mocy, jeśli będą uzupełniane paliwem drewnianym i z materiałów drewnopochodnych, tak samo jak nie każdy ekogroszek ma taką zawartość węgla, jaka widnieje na opakowaniu.

Czym grozi użytkowanie paliwa o złej jakości?

- w przypadku kotłów węglowych palnik może zostać zablokowany przez duże fragmenty spieczonego i niespopielonego żużlu,

Kocioł stałopalny C.O. Fawory 8 kW
Kocioł stałopalny C.O. Fawory 8 kW

- kotły opalane drewnem o zbyt wysokiej wilgotności generują powstawanie smoły, sadzy i kondensatu; powodują konieczność szybszego uzupełniania zapasu paliwa, jeśli w komorze spalania nie dochodzi do całkowitego spalenia substancji lotnych.

Nie wystarczy tylko samo zaopatrzenie się u sprawdzonego, uznanego dostawcy – zarówno węgiel, jak i drewno należy odpowiednio przechowywać do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.

Konserwacja kotła w sezonie grzewczym

Ponieważ w sezonie grzewczym liczy się przede wszystkim sprawność pracującego kotła, należy wyeliminować wszystkie przeszkody uniemożliwiające mu osiągnięcie wymaganej temperatury przy jak najbardziej oszczędnym zużyciu paliwa.

Czy wiesz, że...?

Powodem mniejszej sprawności kotła może się okazać osadzająca się i nieusuwana warstwa sadzy – smoliście czarna powłoka może spowodować ograniczenie mocy urządzenia o 1/3!

Rękawice gumowe Paclan rozmiar L żółte 1 para
Rękawice gumowe Paclan rozmiar L żółte

Zachowanie czystości nie ogranicza się tylko do pozbycia się sadzy, ale obejmuje również sukcesywne usuwanie wszelkich produktów spalania z wnętrza komory spalania, a także nagromadzonych w kanałach. Aby je wydobyć, używane są narzędzia przygotowane specjalnie do tego celu przez producenta kotła – skrobaczka czy pogrzebacz mają tak wyprofilowany kształt, aby można było nimi swobodnie operować wewnątrz urządzenia przez otwory wyczystne. W celu usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznej części kotła pomocna też będzie szczotka druciana.

W zależności od typu kotła i jego konstrukcji przeprowadzamy:

- czyszczenie kotła wielociągowego – odbywa się w kierunku od czopucha do komory paleniskowej. Ważne, aby odgarniane zanieczyszczenia nie spadały na wcześniej uporządkowane rejony kotła,

- czyszczenie kotła dwupaleniskowego – polega na wykonaniu powyżej wymienionych czynności, a następnie na dokładnym usunięciu zanieczyszczeń z rusztu dodatkowego paleniska. To niezwykle ważne miejsce w urządzeniu, którego zachowanie drożności poprawia jakość spalania na palniku automatycznym. Jeśli zaniechamy czyszczenia tego elementu, spaliny będą wydymiać się poprzez dolne drzwiczki kotła lub przedostawać się przez zasobnik,

- czyszczenie kotłów komorowych z zasypem ręcznym – w ich przypadku dużą uwagę zwracamy dodatkowo na czystość wymiennika ciepła.

Kocioł stałopalny C.O. Galmet Perfecta RW 27 kW
Kocioł stałopalny C.O. Galmet Perfecta RW

Dla pracy kotła niekorzystne jest jego wygaszanie w celu oczyszczenia i ponowny rozruch. I chociaż przeprowadzanie samodzielnych czynności konserwacyjno-porządkowych jest ważne, nie warto robić tego zbyt często – wystarczy zachować regularność czyszczenia z zachowaniem odpowiedniego czasu pomiędzy jednym a drugim zabiegiem:

- stosunkowo najrzadszego czyszczenia wymagają kotły na pellet – co miesiąc lub rzadziej,

- więcej starań wymagać będzie utrzymanie w dobrej formie kotłów węglowych z automatycznym podawaniem paliwa, które czyścimy co dwa-cztery tygodnie,

- aby zachować najlepszą jakość spalania w kotłach komorowych, konieczne będzie przeprowadzanie ich czyszczenia co najmniej jeden raz na tydzień.

Konserwacja kotła poza sezonem grzewczym

Wyczyszczenie kotła jest również ważne po zakończeniu sezonu grzewczego – podobnie używamy do tego narzędzi dostarczonych przez producenta – jednak prace porządkowe nie ograniczają się tylko do użycia pogrzebacza:

- oczyszczone powierzchnie w celu lepszego zabezpieczenia na długi czas pokrywamy warstwą czystego oleju,

- aby ruchome elementy obudowy nie uległy zapieczeniu, po ich oczyszczeniu zabezpieczamy je warstwą smaru,

- usuwamy resztki zanieczyszczeń z zasobnika, palnika, a także rury podawczej.

Uwaga!

W kotłach zasilanych węglem niezmiernie ważne jest usunięcie po sezonie grzewczym wszelkich śladów opału – jeśli tego zaniechamy, a pozostałości węglowe połączą się z wilgocią, wytworzy się kwasowa substancja niszcząco działająca na żeliwne materiały użyte do produkcji urządzenia.

Kocioł nie tylko wytwarza ciepło do grzejników, ale w wielu przypadkach jest również wykorzystywany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, która jest potrzebna mieszkańcom poza sezonem grzewczym tak samo, jak w miesiącach zimowych. W tym celu należy po oczyszczeniu urządzenia załączyć w nim tryb pracy letniej.

Porada eksperta:

Żeliwne części wewnętrzne kotła są szczególnie narażone na korozję i aby wyeliminować jej ryzyko, w czasie przestoju pracy urządzenia warto umieścić w nim pochłaniacz wilgoci. Do tego celu można użyć nielasowanego wapna lub krzemionkowego żelu.

Komplet rusztów Termo-Tech do Komfort Olimp
Komplet rusztów Termo-Tech do Komfort Olimp

Przegląd stanu technicznego kotła

Wykonywanie sukcesywnych przeglądów przez wyspecjalizowanych serwisantów jest jednym z warunków zachowania wieloletniej gwarancji na kocioł, jakie zapewnia producent danego modelu urządzenia. Ponieważ to od użytkowników wyrobu zależy czas, który wybrany zostanie na wizytę serwisantów, warto wybrać taki, w którym w ich kalendarzu umówionych spotkań nie ma zbyt wiele zapisanych terminów – jest tak wiosną i w pierwszej połowie lata. Im bliżej rozpoczęcia sezonu grzewczego, tym bardziej napięty jest grafik serwisantów.

Wizyta tuż po zakończeniu sezonu grzewczego jest korzystna z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że świeżo w pamięci mamy jakość pracy urządzenia – wszelkie jego niepokojące odgłosy i wadliwa lub odbiegająca od normy praca powinny zostać właściwie zdiagnozowane, a ewentualne usterki skorygowane. Warto zwracać uwagę na jakiekolwiek anomalie w pracy kotła, gdyż mogą być symptomami zwiastującymi dużą awarię, której naprawienie będzie czasochłonne i drogie. Jeśli serwisanci zareagują w porę, uda się zażegnać niebezpieczeństwo kosztownej usterki, której naprawianie, jeśli ujawniłaby się w czasie sezonu grzewczego, mogłoby spowodować wychłodzenie pomieszczeń.

Kocioł stałopalny C.O. Termo-Tech Termo Eco Duo 15 kW prawy
Kocioł stałopalny C.O. Termo-Tech Termo Eco Duo 15 kW prawy

Na czym polega serwisowanie urządzenia?

- sprawdzenie działania kotła,
- zdiagnozowanie drobnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu,
- sprawdzenie stanu technicznego urządzenia,
- sprawdzenie jakości systemu wentylacji w kotłowni,
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
- konserwacja i czyszczenie wymiennika,
- sprawdzenie stanu następujących komponentów urządzenia:

1. pompy obiegowej,

2. palnika,

3. naczynia wzbiorczego,

- sprawdzenie szczelności czujników,
- sprawdzenie szczelności przyłączy,
- sprawdzenie czujnika ciągu wstecznego unieruchamiającego kocioł w przypadku wystąpienia ciągu wstecznego,
- załączenie urządzenia po wykonanych czynnościach w celu sprawdzenia poprawności jego działania.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Kiedy stosować reduktor ciśnienia wody?

Kiedy stosować reduktor ciśnienia wody?
Reduktor jest przeznaczony do utrzymywania stałego ciśnienia za głównym zaworem, gdzie niezależnie od powstających wahań, zabezpiecza całą instalację ...
Czytaj więcej

Konfiguracja kotła – co zrobić, by działał sprawnie?

Konfiguracja kotła – co zrobić, by działał sprawnie?
Dom kojarzy nam się z ciepłem, które można rozumieć dwojako. Z jednej strony to zasługa domowników, wyjątkowej atmosfery i aranżacji wnętrza. Dosłowne...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Jak konserwować kocioł?