Mokra technologia ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe, którego komfort docenia coraz więcej użytkowników budynków mieszkalnych, możemy wykonać dwiema metodami. Pierwsza z nich to technologia sucha, druga zaś to technologia mokra. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o drugiej z nich.

Mokra technologia ogrzewania podłogowego

Budowa ogrzewania podłogowego w mokrej technologii

To, jak wykonywany jest system ogrzewania podłogowego, determinuje podstawowe różnice pomiędzy technologią mokrą i suchą. Jak zbudowany jest ów system w przypadku technologii suchej, piszemy w tym miejscu.

W przeciwieństwie do tego rozwiązania, przy mokrym montażu nie mamy do czynienia z instalowaniem specjalnych legarów, tworzących przestrzeń pomiędzy posadzką betonową a deską podłogową, w której umieszczane są rury grzewcze. Tutaj umiejscowione są one wraz z aluminiowymi dystrybutorami w specjalnej obudowie tuż nad posadzką betonową lub stropową płytą podłogową. Pomiędzy tymi elementami znajduje się izolacja termiczna, która odpowiada za redukcję strat ciepła. Na instalację z rur grzewczych i dystrybutorów wylewany jest zaś jastrych.

W mokrej technologii podłogę grzewczą należy wykonać jako pływającą. Pomiędzy jastrychem a ścianami w danym pomieszczeniu musi znaleźć się wówczas izolacja brzegowa, ponieważ wylewka nie może być związana z żadną z przegród budowlanych. Same rury, są wykonane z materiałów polietylenowych, PEX/Al/PEX, a także z miękkiej miedzi. Ich mocowanie do izolacji cieplnej odbywa się natomiast przy użyciu spinek, listew montażowych lub też płyt systemowych z wypustkami.

Mokra technologia ogrzewania podłogowego

Zasada działania

Rury grzewcze montowane są w powierzchni, która oddziela podłogę od ogrzewania i pozwala na swobodne rozciąganie się całego systemu pod wpływem ciepła. Ciepło nie jest wówczas emitowane bezpośrednio z rur i trafia uprzednio do specjalnego dystrybutora, przez który przekazywane jest na powierzchnię podłogową.

Dzięki temu temperatura jest równomiernie rozprowadzana po całym pomieszczeniu. Dużą zaletą tego rodzaju systemu jest to, iż możemy go także połączyć z istniejącą już instalacją grzewczą.

Jastrych

Jastrych, który jest wylewany bezpośrednio na obudowie grzewczej, powinien spełniać odpowiednie normy. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na zastosowanie prawidłowej grubości wylewki, która powinna być dopasowana do wielkości przenoszonych obciążeń. Norma DIN 18560-2, która dotyczy jastrychów stosowanych przy konstrukcji ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych, mówi o tym, że przy obciążeniu podłogi do 2,0 kN/m² grubość jastrychu nad rurami powinna wynosić minimalnie 45 mm. Równie ważne są też takie parametry, jak wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie – optymalnymi wartościami cechują się pod tym względem przede wszystkim jastrychy cementowe.