Produkty

Jak przyłączyć gaz ziemny - formalności

Jak przyłączyć gaz ziemny - formalności

Formalności związane z podłączeniem gazu ziemnego na danej działce reguluje prawo energetyczne. Aby móc ubiegać się o tego typu instalację na swojej prywatnej działce, należy zgłosić się najpierw do Biura Obsługi Klienta PGNIG, gdzie otrzymamy garść informacji o tym, jakiego typu formalności czekają nas, zanim rzeczywiście będziemy mogli korzystać z przyłącza do gazu.

instalacja gazowaMożemy wyróżnić dwa rodzaje klientów ubiegających się o podłączenie gazu ziemnego. Pierwsi - prywatni - to tacy, których zapotrzebowanie na gaz nie przekracza ilości 25 m3/h (taka ilość z powodzeniem wystarczy do gotowania oraz ogrzewania domu jednorodzinnego). Drudzy klienci - biznesowi - to grupa odbiorców, która potrzebuje znacznie więcej gazu aniżeli ta, o której mowa powyżej.

Rozpatrzmy kilka sytuacji:

1. Chcemy podłączyć gaz na nowej działce, której właścicielami jesteśmy od niedawna

Aby mieć pewność co do warunków podłączenia gazu na tego rodzaju działce, wystarczy złożyć do Biura Obsługi Klienta zapytanie w formie wniosku. Tam z pewnością będą dokładnie określone warunki przyłączenia sieci gazowej. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną terenu wraz z informacją o miejscu odbioru paliwa gazowego.

2. Chcemy rozbudować stare przyłącze wewnątrz budynku

Również wypełniamy wniosek, który składamy do BOK. Zaznaczamy tam, że chodzi o określenie warunków przyłączenia gazu w ilości nie większej niż 10 m3/h. Jeżeli gaz będzie wykorzystywany do ogrzewania domu, we wniosku należy podać również kubaturę wszystkich ogrzewanych pomieszczeń, a także moc kotła.

3. Chcemy podłączenia zupełnie nowego przyłącza gazowego do naszego mieszkania

Wówczas musimy dookreślić we wniosku preferowany moment zawarcia umowy o przyłączeniu do sieci gazowej. Uwaga! Jeśli w całym naszym budynku nie ma jeszcze gazu, do wniosku należy dołączyć plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny określający dokładne usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia i instalacje względem istniejącej sieci.

Długa droga, czy szybka odpowiedź, czyli kiedy dowiemy się, co z naszym gazem?gazomierze

4. Kiedy odpowiedź?

Powinniśmy ją otrzymać nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia naszego wniosku. Warunki podłączenia sieci gazowej są ważne przez rok od dnia ich wydania. Jeśli w tym terminie nie zawrzemy umowy o podłączenie gazu, to będziemy musieli jeszcze raz składać wniosek.

5. Kiedy odmowa?

Zazwyczaj w sytuacji, kiedy nieruchomość znajduje się na terenie znacznie oddalonym od sieci gazu, a budowa jej byłaby zupełnie nieopłacalna. Aby otrzymać wówczas pozwolenie, musiałaby zebrać się odpowiednia grupa osób, która również wyraziłaby chęć jego podłączenia.

Jeśli odpowiedź we wniosku będzie pozytywna to pozostaje nam już tylko podpisać umowę. To spółka gazownictwa przygotowuje projekt umowy i określa w nim koszty przyłączenia, a także wszystkie obowiązki oraz termin realizacji zamówienia.

Uwaga! Dobrze, jeśli instalacja gazowa będzie zaplanowana już na etapie projektowania domu. Wystarczy wówczas, że zlecimy jej wykonanie ekipie z odpowiednimi uprawnieniami (osoby, które mają uprawnienia wskazać nam może zakład dostarczający gaz). W przeciwnym wypadku musimy najpierw kupić projekt i postarać się od nowa o pozwolenie na budowę (dla instalacji gazowej), z czym wiąże się mnóstwo dodatkowych kosztów.

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Jak wykonać przeniesienie instalacji wodnej?

Jak wykonać przeniesienie instalacji wodnej?
Jeśli planowany remont w budynku mieszkalnym ma na celu zmianę usytuowania łazienki lub inną modyfikację systemu wodnego, możemy wykonać jego przenies...
Czytaj więcej

Jak podłączyć zmywarkę

Jak podłączyć zmywarkę
Zmywarka to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność czasu i energii. To także ładnie prezentujący się sprzęt w kuchennej zabudowie. Jego po...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Jak przyłączyć gaz ziemny - formalności