Jak wybrać ekologiczny piec

Moda na ekologię dotarła na place budowy. Kiedy stoimy przed wyborem systemu ogrzewania, mamy na względzie nie tylko cenę grzejnika i paliwa do niego, ale również ekologię, czyli brak szkodliwych produktów spalania. Jakie piec powinien mieć osiągi, by zasłużyć na szczytne miano pieca ekologicznego?

piec

Swego czasu wiele mówiło się o tym, w jaki sposób Kraków chce uzdrowić atmosferę miejską z zanieczyszczeń dobywających się przez kominy mieszkań ogrzewanych węglem i drewnem. System dopłat do wymiany elementów grzewczych starego typu, jaki oferowały władze miasta, nie jest obecnie niczym nowym – w całym kraju ośrodki miejskie wyasygnowały kwoty, jakimi spłacają część kosztów ponoszonych przez właścicieli mieszkań podczas modernizacji instalacji grzewczych lub przyłączania mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotowane prace remontowe (po uzyskaniu stosownych pozwoleń i deklaracji udziału w programie dopłat) polegają na zdemontowaniu starego źródła ogrzewania i założeniu instalacji dla nowego typu ogrzewania, zakupieniu nowego grzejnika i – w niektórych miastach, jak na przykład we Wrocławiu – ociepleniu ścian. Niezwykle istotne jest zdecydowanie się na konkretny typ ogrzewania – od tego będzie zależała wysokość rachunków, jakie będziemy płacić przez lata. Jeśli włodarze miejscy zawężają możliwości wyboru do gazu ziemnego i energii elektrycznej, trudno tu wskazać, co będzie tańsze w latach następnych.

Konkretne przykłady pokazują, że tak wymagana „ekologia” w nowych urządzeniach polega jedynie na zakupie nowoczesnego grzejnika, zdarza się też, że bez sprawdzenia, czy produkowane przez niego spaliny nie kłócą się z ideą niezanieczyszczonego powietrza. Tej sytuacji nie pomaga również to, że nie ma ustalonych dla całego kraju aktualnych norm, których przekroczenie oznacza nieekologiczny sposób ogrzewania, jak to ma miejsce na przykład w Niemczech czy Austrii. Zwraca na to uwagę Polska Izba Ekologii w dokumencie Propozycja kryteriów energetyczno-emisyjnych dla kotłów c.o. opalanych paliwami stałymi promowanymi w ramach Programów Ograniczania Niskiej Emisji. Jak do tej pory wszystkie wprowadzane na rynek kotły c.o. muszą spełniać normę PN EN303-5:2012, którą, zdaniem PIE, należy uzupełnić.

piec

Czy dany piec kierowany na rynek spełnia normę PN EN303-5:2012, badają specjalne, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, jednostki? Jest ich w sumie 4 (dwie w Łodzi, po jednej w Warszawie i Zabrzu). Norma wyróżnia 3 klasy urządzeń (klasę 3, 4 i 5) ze względu na sprawność cieplną i graniczne wartości emisji zanieczyszczeń, przy czym zakwalifikowanie kotłów do 5 klasy normy jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów ekologicznych. Zgodnie z normą PN EN303-5:2012 kryteria, jakie spełnić ma ekologiczny piec, by dofinansowanie mogło zostać przyznane, określone zostały przez władze w Gliwicach. I tak:

sprawność – powyżej 80%,

emisja zanieczyszczeń:

- tlenek węgla – poniżej 1200mg/m³,

- pył – poniżej 125mg/m³,

- zanieczyszczenia organiczne – poniżej 75mg/m³.