Produkty

Jak wyposażyć kotłownię?

Jak wyposażyć kotłownię?

W zależności od rozmiarów budynku bądź metrażu mieszkania, budowane są pomieszczenia, w których zainstalowany jest kocioł c.o. – serce instalacji grzewczej. Kotłownia, aby umożliwiała bezawaryjną i bezpieczną pracę urządzeń grzewczych, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami – poznajmy niektóre z nich.

Najmniejsze kotłownie znajdziemy w:

- budynkach jednorodzinnych,
- budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
- budynkach rekreacji indywidualnej,
- w niskich budynkach wielorodzinnych.

Technika grzewczaPomieszczenie, w którym znajduje się piec centralny, powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3. Obsługuje je urządzenie o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW. Do prawidłowej pracy pieców centralnych na paliwo stałe należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza do paleniska, który wynosi co najmniej 10 m3/h na 1 kW mocy cieplnej.

Ponieważ tak zwana wentylacja szczelinowa nie zapewni właściwego dopływu powietrza do paleniska, konieczne jest wykonanie:

- nawiewu – niezamykanego, osiatkowanego otworu o powierzchni 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad posadzką,
- wywiewu – niezamykanego otworu o wymiarach 140 x 140 mm pod sufitem,
- kanału wywiewnego z niepalnych materiałów wyprowadzonego ponad dach budynku.

Do kotłowni wyposażonych w kotły z zamkniętą komorą spalania konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej połączonej z grawitacyjną wentylacją wywiewną.

Większe kotłownie

Dla kotłów o mocy nominalnej do 25 kW specjalnie wyznaczone pomieszczenie nie może być niższe niż 2,2 m. W przypadku konieczności zaadaptowania na kotłownię Kocioł stałopalnypomieszczenia już istniejącego może mieć ono wysokość 1,9 m pod warunkiem, że zapewniona w nim zostanie właściwa wentylacja. Znaczenie ma również usytuowanie kotła względem przegród w pomieszczeniu – powinien być zapewniony swobodny dostęp do urządzenia w celu jego wygodnego czyszczenia i dokonania czasowej konserwacji – obowiązujące odległości to nie mniej niż 0,7 m tyłu od ściany, 1 m boku od ściany i 2 m przodu urządzenia od ściany przeciwległej. Sam piec powinien być zamocowany na niepalnym fundamencie wystającym na 5 cm ponad poziom podłogi, którego krawędzie wyposażone zostały w stalowe kątowniki.

Na skład paliwa najlepiej jest przeznaczyć osobne, usytuowane tuż obok kotłowni pomieszczenie, a jego wielkość powinna być wystarczająca na zgromadzenie opału na cały sezon grzewczy.

W przypadku kotłów do 25 kW jest też niezbędny strumień powietrza nawiewanego, który wynosi odpowiednio minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy nominalnej. Nawet jeśli na kotłownię przeznaczymy pomieszczenie usytuowane na kondygnacji podziemnej, wlot czerpni powietrza powinien zostać usytuowany 2 m powyżej poziomu terenu.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Jak wyposażyć domową kotłownię?

Jak wyposażyć domową kotłownię?
Właściwe zaprojektowanie, zbudowanie i wyposażenie kotłowni stanowić będzie dla budynku centrum dowodzenia grzewczego. Im więcej starań poświęcimy na ...
Czytaj więcej

Piece i kotły opalane drewnem – jaki wybrać?

Piece i kotły opalane drewnem – jaki wybrać?
Drewno jest popularnym paliwem stosowanym w urządzeniach służących do ogrzewania. Jednak nieprawidłowy jego dobór, a także użytkowanie w piecach niepr...
Czytaj więcej

Jak konserwować kocioł?

Jak konserwować kocioł?
Konserwacja kotła jest niezbędna do jego bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym, ale ma miejsce również w miesiącach, kiedy ogrzewanie budynku nie jes...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Jak wyposażyć kotłownię?