Produkty

Ryzyko związane ze spalaniem odpadów w piecu

Ryzyko związane ze spalaniem odpadów w piecu

O tym, że spalanie w urządzeniach grzewczych odpadów jest szkodliwe, wszyscy wiemy. Co jednak dokładnie się dzieje, kiedy zamiast tradycyjnego paliwa wybieramy śmieci, reklamówki czy stare meble?

piec komnkowy castoramaPolityka dużych skupisk miejskich zmierza ku temu, by wyeliminować stary typ ogrzewania – węglem i drewnem w starych piecach, a przez to uzdrowić atmosferę. Jest to o tyle zrozumiałe, że dobywająca się z kominów sadza korzystnie wpływa jedynie na smog snujący się między budynkami w miesiącach zimowych. Ponadto, chociaż paliwo do pieców kaflowych jest tanie, ogrzewanie jest nieefektywne. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na chęć pozbycia się tego typu urządzeń przez władze miejskie jest to, że zamiast węgla i drewna do wnętrza pieców trafiają odpady, które mają znikomą wartość energetyczną, ale szkodliwych substancji zawartych w dymie z nich pochodzącym – bardzo wiele. Jak to się dzieje, że miejskie spalarnie są bezpieczne dla mieszkańców, a te same substancje spalane w piecach są niekorzystne dla zdrowia?

Podstawową różnicą jest odmienna budowa urządzeń domowych i przemysłowych i system spalania. Przedsiębiorstwa miejskie dysponują piecami, w których dochodzi do całkowitego spalenia odpadów w wysokiej temperaturze – urządzenia domowe nie są tak wyspecjalizowane i zapewniają co najwyżej 500ᵒC – stanowczo zbyt mało, by substancje dobywające się przez kominy budynków mieszkalnych były tak czyste, jak para wodna. Wręcz przeciwnie, znaleźć w nich możemy między innymi:

- dwutlenek siarki,
- tlenki azotu,
- metale ciężkie,
- nieorganiczne związki fluoru i chloru,
- pył,
- związki organiczne,
- tlenek węgla. piec kominkowy castorama

Substancje te, przedostając się do powietrza, którym oddychamy, oddziałują na nas w negatywny sposób: utrudniają oddychanie i wywołują choroby układu oddechowego (szczególnie dwutlenek siarki i tlenki azotu), powodują zanik chlorofilu u roślin i występowanie kwaśnych deszczów, niekorzystnie wpływają na centralny układ nerwowy. Ponadto, przenikając do powietrza, odkładają się w glebie, powodują wzrost jej zasolenia i zakwaszenia, przenikają do roślin, które żyją na zanieczyszczonym obszarze.

Szczególnie niebezpieczne są substancje, które uwalniane są do powietrza w wyniku niepełnego spalania tworzyw sztucznych, papieru z udziałem wybielających związków chloru i starych mebli. Zwłaszcza te ostatnie, jako że pokryte są warstwami lakieru i farb, zawierają w sobie fenole i metale ciężkie. W szczególnych warunkach może dochodzić do samoczynnych reakcji chemicznych, w wyniku których powstają dioksyny i furany – substancje kancerogenne (rakotwórcze).

Jak widać, spalanie odpadów niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Za ich spalanie grożą kary grzywny, ale żeby mieszkańcy nie musieli ich płacić, miasta organizują akcje uświadamiające realne zagrożenie i edukujące – czym można palić, a czym nie. Jest to potrzebne dlatego, że przy spalaniu śmieci szwankuje zdrowie nie tylko sprawców dusznej, gryzącej atmosfery, ale i wszystkich ludzi mieszkających w pobliżu. Jednak strategia urzędników przewiduje również dopłaty do wymiany systemu ogrzewania, w których mieści się również zakup urządzenia grzewczego z odmiennym niż dotąd paliwem, na przykład gazowym. W zależności od miasta system dopłat kształtuje się inaczej, podobnie jak ilość formalności, jakie należy spełnić, przystępując do programu. Najczęściej zwracane są koszty połowy inwestycji obejmujące zakup nowego urządzenia grzewczego.

 

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Jak wyposażyć domową kotłownię?

Jak wyposażyć domową kotłownię?
Właściwe zaprojektowanie, zbudowanie i wyposażenie kotłowni stanowić będzie dla budynku centrum dowodzenia grzewczego. Im więcej starań poświęcimy na ...
Czytaj więcej

Piece i kotły opalane drewnem – jaki wybrać?

Piece i kotły opalane drewnem – jaki wybrać?
Drewno jest popularnym paliwem stosowanym w urządzeniach służących do ogrzewania. Jednak nieprawidłowy jego dobór, a także użytkowanie w piecach niepr...
Czytaj więcej

Jak konserwować kocioł?

Jak konserwować kocioł?
Konserwacja kotła jest niezbędna do jego bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym, ale ma miejsce również w miesiącach, kiedy ogrzewanie budynku ...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Ryzyko związane ze spalaniem odpadów w piecu