Bezpieczeństwo podczas oprysków

Drzewa bez ochronnej warstwy są narażone na ataki grzybów, chorób i pasożytów, dlatego też stosowanie oprysków jest powszechnie zalecane. Jednak ponieważ mamy do czynienia z substancjami, które w postaciach skoncentrowanych mogą być szkodliwe, należy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo podczas oprysków

Środki ostrożności

Przed stosowaniem jakiegokolwiek preparatu chemicznego koniecznie musimy zapoznać się z jego właściwościami. Na szczęście producenci pestycydów w załączanych ulotkach szczegółowo wyjaśniają sposób postępowania z danym środkiem. Przeczytajmy je uważnie, stosujmy się do wszystkich ich nakazów i zachowajmy na przyszłość. W przypadku zatrucia zawarte w niej instrukcje pomogą lekarzowi w skutecznym przeciwdziałaniu dolegliwościom.

Pamiętajmy o odpowiednim przechowywaniu preparatów - powinny znaleźć się w zamykanym, chłodnym i suchym pomieszczeniu. Regularnie sprawdzajmy terminy przydatności oraz szczelność opakowań, ponieważ wydzielają szkodliwe opary. Każdy pestycyd ma określony poziom toksyczności. Te najbardziej szkodliwe należą do I i II kategorii (ich zakup wymaga odpowiedniego przeszkolenia), choć nie należy ignorować tych oznaczonych cyfrą III. 

Przygotowania

Po zapoznaniu się z instrukcją powinniśmy mieć świadomość, jakie środki ostrożności należy podjąć, nie zapominajmy jednak o zdroworozsądkowych zasadach BHP. Przygotowanie preparatów powinno być wykonywane w odzieży ochronnej, na którą powinna składać się przynajmniej podstawowa ochrona dróg oddechowych i rękawice robocze. Nie rozrabiamy środków w pomieszczeniach z żywnością czy wodą, pilnujemy także, by przy rozcieńczaniu wodą z kanalizacji końcówka węża nie zanurzyła się w pojemniku – może dojść do zassania i wprowadzenia chemikaliów do sieci wodociągowej. Wiadra, w których przygotowujemy preparaty, powinny służyć tylko do tego. Przed napełnieniem spryskiwacza musimy upewnić się, że posiada aktualny atest odnawiany co 3 lata. Sprawdzamy szczelność przewodów i zbiornika pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

Przed przystąpieniem do pracy ostrzegamy o naszym zamiarze sąsiada. Pora oprysków oraz zasięg ich szkodliwości wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami znajdują się na etykiecie środka ochrony roślin – należy się do nich bezwzględnie stosować. Do oprysków przystępujemy w odzieży ochronnej, koniecznie zasłaniającej drogi oddechowe, oczy oraz skórę. Pamiętajmy, że efekty rozpylonych chemikaliów są silniejsze przy wilgotnej i gorącej pogodzie. 

Bezpieczeństwo podczas oprysków

Po opryskach

Instrukcje na opakowaniach środków ochrony roślin wyszczególniają, kiedy opryskana przestrzeń jest bezpieczna do przebywania. Dla pewności w celu umycia lepiej udać się do miejsca oddalonego od budynków mieszkalnych czy ujęć wody. Aparaturę natryskową i odzież ochronną dokładnie czyścimy, po zdjęciu przechowujemy je razem z preparatami w oddzielnej szafce. Powinniśmy także umyć się w całości ciepłą wodą z mydłem, a także przepłukać usta. Puste opakowania należy utylizować wedle instrukcji, traktując je jak odpady niebezpieczne. Pod żadnym pozorem nie przeznaczać do recyklingu.

Jeśli będziemy przestrzegać zawartych na opakowaniach instrukcji, a także zachowywać podstawowe środki ostrożności, zapewnimy naszym drzewom ochronę, na którą zasługują.